Модел: SUN2000 - 6KTL-M1+LUNA2000 10 kWh, Интелигентен ФВ оптимизатор

Въвеждане в експлоатация: април 2021 г.

Ключова стойност: Нов жилищен казус от 2021 г., този проект използва пълноценно Интелигентни ФВ решения на FusionSolar за жилищни сгради.