Модел: SUN2000 - 6KTL-M1+LUNA2000 10 kWh, Интелигентен ФВ оптимизатор

Въвеждане в експлоатация: април 2021 г.

Ключово значение: Нов жилищен проект през 2021 г., с пълното оборудване на Huawei FusionSolar за интелигентни фотоволтаични решения за жилища.