bg2 bg2 bg2
Едно универсално решение, по-лесен бизнес
Едно решение
подходящо за всички варианти за покриви
Един доставчик
предоставя всички продукти и обучения
Един сервизен прозорец
за всички системни компоненти преди и след продажбата
Един оптимизатор, подходящ за повечето поли- и моно фотоволтаични модули
Едно приложение за настройка на всички системни компоненти
Една ESS е подходяща за приложения със или без връзка към мрежата
Един оптимизатор, подходящ за повечето поли- и моно фотоволтаични модули
Едно приложение за настройка на всички системни компоненти
Една ESS е подходяща за приложения със или без връзка към мрежата
Оптимална цена на електроенергията
До 30%
повече модули могат да се монтират с оптимизатор
Без оптимизатор
Засенчените модули намаляват производителността на всички модули в стринга и не се монтират
85%
90%
90%
90%
С оптимизатор
Позволява монтирането на повече модули и не влияе на производителността на другите модули
85%
100%
100%
100%
до 2% - 5%
Енергиен добив от инвертора
Възстановяване от PID
Вградено възстановяване от PID
Динамична ефективност на MPPT
Уникален алгоритъм за MPPT
Ефективност на MPPT с множество пикове
Чувствителен DC токов трансформатор
Постигане на 2% – 5% повече
използваема енергия с ESS с интелигентен стринг
Енергиен оптимизатор
60% 60% 60%
Конвенционално съхранение на енергия
100% 60% 100%
ESS с интелигентен стринг
img Reliable img Reliable m
Активна безопасност
AFCI със силата на AI
Самообучаващи се нови функции за дъга с модел с изкуствен интелект
Точно откриване на дъгови повреди чрез алгоритъм с локална невронна мрежа
Бърза защита от дъгова повреда чрез изключване на инвертора за 0,5 сек
Бързо изключване на модулите до ниво 0 V
Осигуряване на противопожарна безопасност и избягване на риск за монтажника
4-слойна защита
Четирислойна защита за ESS с интелигентен стринг за най-висока безопасност
По-добро изживяване
Опит в монтажа Изживяване при експлоатацията и поддръжката
experience3 experience3 m
1V
Лесна проверка на инсталацията
experience2 experience2 m
40 сек
Автоматично картографиране на модули
experience4 experience4 m
10 инвертора
свързани с един малък донгъл
greece bg
Проект за съоръжение за производство на плодове с мощност 1 MW, Гърция
Атина, Гърция
1,1 MKp
Фотоволтаичен модул 2000 × 450 W
Инвертор 8 × SUN2000-100KTL-M1
greece bg2
140 MW проект за покривни фотоволтаични инсталации в стоманодобивната промишленост, Турция
Адана, Турция
156 MWp
Фотоволтаичен модул 260 000 × 600 W
Инвертор 1400 × SUN2000-100KTL-M1
greece bg3
825 kW Проект за летище Arturo Benitez, Чили
Сантяго, Чили
1,1 MKp
Фотоволтаичен модул 2000 × 410 W
Инвертор 8 × SUN2000-100KTL-M1
img p1
Къде да купите