Оптимална LCOE, Активна безопасност, Поддръжка на мрежата
По-високи добиви
Висока ефективност на преобразуване
Ефективната топология осигурява висока ефективност на преобразуване при всички работни условия, независимо дали радиацията е висока или ниска.
SDS
Благодарение на технологията с изкуствен интелект и контролът със затворен цикъл могат да се реализират по-високи добиви, особено при сложни теренни и метеорологични условия.
Проектиране с мулти-MPPT
По-висока европейска ефективност
По-висока ефективност на MPPT
Интелигентно управление и поддръжка
Интелигентна диагностика на I-V кривата
Помага да се открият и идентифицират стринговете с ниска производителност или неизправност, като така постига проактивна поддръжка, по-висока ефективност на експлоатацията и управлението и по-ниски експлоатационни разходи.
Интелигентен самопочистващ се вентилатор
Инверторът автоматично променя посоката на движение на вентилаторите си в зависимост от температурата, осветлението и други условия, за да отстранява праха, като така намалява времето за ръчно почистване.
Индивидуален анализ
Сканира и локализира по-малко ефективни и анормални стрингове по-бързо и лесно, за да се намалят ненужните посещения на място, което подобрява ефективността на управлението и поддръжката.
Безопасност и надеждност
Двойна защита от DC страната —SSLD*
При повреди от DC страната може да се приложи проактивна идентификация и прекъсване на връзката на милисекундно ниво, за да се избегне разширяване на повредата.
*Интелигентно прекъсване на връзката на нивото на стринга
Двойна защита от DC страната —SCLD*
Могат да се идентифицират неизправности от DC страната, като например разхлабени или повредени конектори, и да се докладват своевременно аларми, за да се избегнат рискове от пожар.
* Интелигентно откриване на ниво конектор
Висока наличност
Сертифициран от TÜV, техническата наличност на интелигентния PV контролер достига 99,999%.
Поддръжка на мрежата
SCR~1.1
Работа на пълна мощност с SCR~1.1 Подобрена адаптивност към слаби енергийни мрежи
SCCR~0,7 + SCR~1,1
Голяма адаптация към сложна слаба електрическа мрежа с компенсация на серия UHV AC
THDi<1%
По-високо качество на електроенергията