FusionSolar за зелена и устойчива енергия

FusionSolar Интелигентни ФВ
за по-високи добиви

FusionSolar ESS с интелигентен стринг за оптимална LCOS

HV_close

Спестявания и приходи

ic Solution 1

Спестявания и приходи

Минимизиране на разходите за експлоатация и управление на фотоволтаици и ESS По-високи добиви от фотоволтаици и повече енергия от ESS

Безопасност и надеждност

ic Solution 2

Безопасност и надеждност

Гарантиране на по-висока безопасност на фотоволтаичната система
Проактивна защита на системата за съхранение на енергия
По-висока наличност на решенията за фотоволтаични системи и ESS

Устойчивост и здравина

ic Solution 3

Устойчивост и здравина

Възможност за по-голямо проникване на фотоволтаичната енергия
Стабилна работа при всички ситуации на свързване към мрежата

PV и ESS
Комбиниране на фотоволтаици и съхранение на енергия за подпомагане на енергийните мрежи и подобряване на потреблението на нова енергия за по-широко навлизане.
Интелигентно ФВ решение Решение за съхранение на енергия с интелигентен стринг Интелигентно решение за микромрежа
Интелигентен ФВ контролер

Вашата магическа фотоволтаична кутия

Интелигентният ФВ контролер преобразува постоянния ток от слънцето в променлив ток

Интелигентен контролен модул

Вашият асистент по комуникациите

Контролният модул позволява пускане в експлоатация с едно кликване и предава данни за инвертора стабилно и надеждно

Интелигентна трансформаторна станция

Майсторство в електричеството и магнетизма

Интелигентната трансформаторна станция присъединява мощността и повишава напрежението чрез промяна на магнитното поле за по-добро свързване към мрежата

Система за управление на Интелигентни ФВ

Вашият интелигентен мениджър

Интелигентната система за управление на фотоволтаични системи помага да се овладеят детайлите на PV&ESS електроцентралата, дори масивите и клетките

ESS с интелигентен стринг

Вашата надеждна външна батерия

Систематата за управление на интелигентни ФВ помага да се овладеят детайлите на ESS електроцентралата, батерийните пакети, раковете и клетките

Интелигентен контролен модул

Вашият асистент по комуникациите

Контролният модул за интелигентни масиви позволява пускане в експлоатация с едно кликване и предава данни за инвертора стабилно и надеждно

Smart PCS

Вашата магическа кутия за енергия

Smart PCS преобразува постоянния и променливия ток в двете посоки в зависимост от нуждите

Интелигентна трансформаторна станция

Майсторство в електричеството и магнетизма

Интелигентната трансформаторна станция присъединява мощността на подмасива и повишава напрежението чрез промяна на магнитното поле за по-добро свързване към мрежата

Система за управление на Интелигентни ФВ

Вашият интелигентен мениджър

Систематата за управление на интелигентни ФВ помага да се овладеят детайлите на ESS електроцентралата, пакетите, стойките и клетките

ESS с интелигентен стринг

Вашата надеждна външна батерия

Системите за съхранение на енергия съхраняват слънчевата енергия за нощта или за дъждовни дни, като така енергията, генерирана от фотоволтаиците, не се губи

Smart PCS

Вашата магическа кутия за енергия

Smart PCS преобразува постоянния и променливия ток в двете посоки в зависимост от нуждите

Интелигентна трансформаторна станция

Майсторство в електричеството и магнетизма

Интелигентната трансформаторна станция присъединява мощността на подмасива и повишава напрежението чрез промяна на магнитното поле за по-добро свързване към мрежата

Интелигентен контролен модул за масиви

Вашият асистент по комуникациите

Контролният модул за интелигентни масиви позволява пускане в експлоатация с едно кликване и предава данни за инвертора стабилно и надеждно

Интелигентен ФВ контролер

Вашата магическа фотоволтаична кутия

Интелигентният ФВ контролер преобразува постоянния ток от слънцето в променлив ток

Система за управление на Интелигентни ФВ

Вашият интелигентен мениджър

Интелигентната система за управление на фотоволтаични системи помага да се овладеят детайлите на PV&ESS електроцентралата, дори масивите и клетките

img floor6 1
img floor6 2
img floor6 4
img floor6 5
img floor6 6
img floor6 7

Осветяване пътя към по-зеленото бъдеще сега

Обадете ни се или се свържете с Вашия местен търговец, ние ще осигурим съвестно обслужване и ще изпратим подходящ монтажник, който да извърши монтажа възможно най-скоро.