По-голям използваем капацитет, по-висок стандарт за безопасност
1 Смартс стринг ESS
4 Смарт PCS
3 Смарт трансформаторна станция
Повече енергия
Оптимизация на ниво пакет
Оптимизатор на батерийния пакет
Осигурява повече използваема енергия с цел намаляване на закупуването на енергия на пикови цени
Оптимизация на ниво конструкция
Смарт контролер на ниво пакет
Осигуряване на постоянна изходна мощност за регулиране на честотата
Интелигентно управление и поддръжка
Интелигентна система за управление на фотоволтаици
Четирикратно усъвършенствано управление
Визуализиран статус на работата
Автоматично калибриране на SOC
Калибриране на ниво батериен пакет, което не влияе на работата
Оптимална инвестиция
Подкрепа за разширяване на батериите
Поддържа съчетаване на стари и нови батерии, което позволява гъвкави инвестиции
Подкрепа за транспортиране на палети
Предварителни сглобки за монтаж
Дизайн с висока енергийна плътност
„4+2“ многостепенна защита, безопасност и надеждност
4 ниво на проактивно изключване на стойка и пакет
2 ниво на физическа изолация на система