bg2 bg2 pad bg2 m
Едно универсално решение, по-лесен бизнес
Едно решение
подходящо за всички варианти за покриви
Един доставчик
предоставя всички продукти и обучения
Един сервизен прозорец
за всички системни компоненти преди и след продажбата
Един оптимизатор, подходящ за повечето поли- и моно фотоволтаични модули
Едно приложение за настройка на всички системни компоненти
Една ESS, подходяща за еднофазни и трифазни инвертори за жилищни сгради
Един инвертор, подходящ както за работа в мрежата, така и за работа в резервен режим (чрез резервна кутия)
Един оптимизатор, подходящ за повечето поли- и моно фотоволтаични модули
Едно приложение за настройка на всички системни компоненти
Една ESS, подходяща за еднофазни и трифазни инвертори за жилищни сгради
Един инвертор, подходящ както за работа в мрежата, така и за работа в резервен режим (чрез резервна кутия)
Оптимална цена на електроенергията
До 30%
повече енергия с оптимизатори
Без оптимизатор
Производителността на всички модули е ограничена от най-слабия от тях.
85%
90%
90%
90%

Данните по-горе са само за справка.

С оптимизатор
Всеки модул може да постигне най-добрата си производителност за по-високи добиви.
85%
100%
100%
100%
10% повече използваема енергия
Smart String ESS
отвъд модулния дизайн
Енергиен оптимизатор

Без оптимизатор

С оптимизатор

Оптимизиране
на модули
Производство на повече енергия
с вградения оптимизатор
Управление
на модули
Мониторинг на модулно ниво
за по-лесно управление
Над 90% собствено потребление
Запознайте се с EMMA – Вашия асистент за управление на енергията с изкуствен интелект
img Reliable img Reliable m
Активен, сигурен и надежден
AFCI със силата на AI
Самообучаващи се нови функции за дъга с модел с изкуствен интелект
Точно откриване на дъгови повреди чрез алгоритъм с локална невронна мрежа
Бърза защита от дъгова повреда чрез изключване на инвертора за 0,5 сек
Бързо изключване на модулите до ниво 0 V
Осигуряване на противопожарна безопасност и избягване на риск за монтажника
Сертификат за ЕМС
Продуктите преминават изискването за изпитване на ЕМС, което гарантира, че няма потенциален риск за клиента
4-слойна защита
Четирислойна защита за ESS с интелигентен стринг за най-висока безопасност
По-добро изживяване
Дизайн
Създайте невероятен 3D проект за фотоволтаична централа
Пускане в експлоатация
Универсални системи FusionSolar
O&M
Позициониране на грешки на ниво модул
img showcase 1
Жилищни интелигентни фотоволтаици и ESS
Нанджин, Китай
14,8 kWp
Компоненти 39 × 380 Wp
Оптимизатор 39 × 450 W
Инвертор 2 × SUN2000-10KTL-M1
Батерия LUNA2000-30 kWh
img showcase 2
Жилищни интелигентни фотоволтаици и ESS
Шри Ланка
5,58 kWp
Инвертор SUN2000-5KTL-L1
Батерия LUNA2000-5 kWh
img showcase 3
Жилищни интелигентни фотоволтаични системи и ESS
Нанджин, Китай
14,8 kWp
Компоненти 39 × 380 Wp
Оптимизатор 39 × 450 W
Компоненти 2 x SUN2000-10KTL-M1
Оптимизатор LUNA2000-30 kWh
img p1
Къде да купите