Екологично и устойчиво електроснабдяване с оптимална LCOE Сред първите решения с микромрежа за мащаб 100 MW
1 Интелигентен ФВ контролер
2 ESS с интелигентен стринг
3 Интелигентна трансформаторна станция
4 Интелигентна PCS
По-висока устойчивост
Онлайн преход при средно напрежение между режим на работа, свързан с мрежата, и режим на изолирана работа, което ефективно предотвратява загубите при прекъсване на електрозахранването
Пренасочване през устройства без връзка с мрежата, което ефективно избягва загубите при прекъсване на електрозахранването
Оптимално качество на електроенергията: THDi ﹤ 1% при връзка към мрежата, THDu ﹤ 1,5% без връзка към мрежата
* THDu ﹤1,5% с линейни натоварвания в режим без връзка към мрежата.
Huawei Huawei
Съотношение 2:1 PV / BESS, максимално намаляване на конфигурациите с 50% BESS
optimal 02 optimal 02 mobile
Проактивна безопасност
PV
Интелигентно прекъсване на връзката на ниво стринг и интелигентно откриване на температурата на конектора за безопасност на фотоволтаичната система
ESS с интелигентен стринг
Активна аларма, четворна защита на системата