Модел: Компоненти: SUN2000-5KTL-L1, LUNA2000-5 kWh

Въвеждане в експлоатация: декември 2021 г.

Ключова стойност: Свързано с мрежата нетно измерване, TOU и резервно захранване при срив на мрежата.