Модел: Компоненти: SUN2000-5KTL-L1, LUNA2000-5 kWh

Въвеждане в експлоатация: декември 2021 г.

Ключово значение: Свързано с мрежата Нетно отчитане, TOU и резервно копие при срив на мрежата.