Модел: SUN2000-10KTL-M1, LUNA2000-15 kWh

Въвеждане в експлоатация: октомври 2020 г.

Ключова стойност: Използва пълно решение за оптимизация и система за съхранение на енергия.