Модел: SUN2000-36KTL

Въвеждане в експлоатация: май 2018 г.

Ключова стойност: Проект за покрив с функция за интелигентна диагностика на IV и свързване към системата за управление Huawei FusionSolar, която значително намалява оперативните разходи.