2022.08.04 | เอเชีย

สหภาพยุโรปกลับลำ?! เสนอให้พลังงานนิวเคลียร์และก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานสีเขียว

สหภาพยุโรปกลับลำ?! เสนอให้พลังงานนิวเคลียร์และก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานสีเขียว

เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีข่าวใหญ่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดหรือพลังงานสีเขียว โดยมีใจความคร่าวๆ ดังนี้

รัฐสภายุโรปสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มพลังงานสีเขียวใหม่โดยเพิ่มพลังงานนิวเคลียร์และก๊าซธรรมชาติเข้ามา ถึงแม้ว่าจะมีการต่อต้านอย่างหนัก แต่ฝ่ายนิติบัญญัติของสหภาพยุโรปก็ได้ให้ไฟเขียวในที่สุด

ทว่าในข้อเท็จจริงนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติของสหภาพยุโรปได้ลงมติอนุญาตให้การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติและพลังงานนิวเคลียร์จัดอยู่ในกลุ่มการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Investment) การลงมตินี้จึงส่งผลให้อุปสรรคในการระดมทุนหลายพันล้านยูโรจากนักลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมหมดไป

คณะกรรมาธิการยุโรปได้นำเสนอโครงการนี้ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 โดยใช้ชื่อว่า “อนุกรมวิธานของสหภาพยุโรป (EU Taxonomy)” คือการรวบรวมรายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นกลางของสภาพภูมิอากาศ ทำให้นักลงทุนสามารถระบุและทำการตลาดในสหภาพยุโรปได้ หากไม่มีการคัดค้านจากประเทศสมาชิกในขั้นตอนสุดท้าย หมายความว่า กฎระเบียบนี้จะสามารถเริ่มใช้ในต้นปี พ.ศ.2566

อีกด้านหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์ นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม และกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการการลงทุนมีความกังวลว่าการระบุให้ก๊าซธรรมชาติและพลังงานนิวเคลียรเป็นการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจจะทำให้สูญเสียเป้าหมายและเอกภาพในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน รวมไปถึงการสูญเสียมาตรฐานทองคำ (Gold Standard) สำหรับการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Investment)

สำหรับประเทศไทยนั้น ปลายปี พ.ศ. 2565 นี้ กระทรวงพลังงานจะประกาศมาตรการพลังงานชาติซึ่งรวม แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพลังงานทดแทน แผนก๊าซธรรมชาติ และแผนน้ำมันเข้าด้วยกัน เรามาติดตามกันว่าแนวทางการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยจะเป็นเช่นไร และจะไปในแนวทางเดียวกับสหภาพยุโรปหรือไม่?