LCOE ที่ดีที่สุด ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน การรองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ผลผลิตสูงขึ้น
ประสิทธิภาพในการแปรงกระแสสูง
โทโปโลยีที่มีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการแปรงกระแสสูงในทุกสภาพการทำงาน ไม่ว่ารังสีจะสูงหรือต่ำ
SDS
ด้วยเทคโนโลยี AI และการควบคุมแบบวงปิด จึงสามารถให้ผลผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ภูมิประเทศและสภาพอากาศมีความซับซ้อนได้
การออกแบบ Multi-MPPT
ประสิทธิภาพของโซนยุโรปสูงกว่า
ประสิทธิภาพ MPPT สูงกว่า
O&M อัจฉริยะ
การวินิจฉัยเส้นโค้ง I-V อัจฉริยะ
ช่วยในการค้นหาและระบุสตริงที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือทำงานผิดปกติได้ จึงประสบความสำเร็จในด้านการบำรุงรักษาเชิงรุก ประสิทธิภาพด้าน O&M ที่สูงกว่า และต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่า
พัดลมทำความสะอาดตัวเองอัจฉริยะ
อินเวอร์เตอร์จะทำให้พัดลมหมุนย้อนกลับโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิ การส่องสว่าง และเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อกำจัดฝุ่น ซึ่งช่วยลดเวลาในการทำความสะอาดด้วยตนเองลงได้
การวิเคราะห์ความไม่ต่อเนื่อง
สแกนหาและระบุตำแหน่งของสตริงที่มีประสิทธิภาพน้อยลงและผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น เพื่อลดการลงพื้นที่ตรวจหน้างานที่ไม่จำเป็น ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพด้าน O&M ได้
ปลอดภัยและเชื่อถือได้
การป้องกันความปลอดภัยแบบคู่ทางฝั่งไฟฟ้ากระแสตรง หรือที่เรียกว่า SSLD*
สำหรับการลัดวงจรฝั่งไฟฟ้ากระแสตรง สามารถใช้การระบุเชิงรุกและการตัดการเชื่อมต่อที่รวดเร็วระดับมิลลิวินาทีเพื่อหลีกเลี่ยงการขยายตัวของการลัดวงจรได้
*การตัดการเชื่อมต่อระดับสตริงอัจฉริยะ
การป้องกันความปลอดภัยแบบคู่ทางฝั่งไฟฟ้ากระแสตรง หรือที่เรียกว่า SCLD*
สามารถระบุการลัดวงจรฝั่งไฟฟ้ากระแสตรง เช่น ขั้วต่อหลวมหรือเสียหายได้ และสามารถรายงานแจ้งเตือนได้ทันเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้
*การตรวจจับระดับขั้วต่ออัจฉริยะ
HA
เพราะได้รับการรับรองโดย TÜV จึงมั่นใจได้ว่าความพร้อมใช้งานทางเทคนิคของตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะนั้นสูงถึง 99.999%
การรองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
SCR~1.1
การดำเนินงานเต็มกำลังด้วย SCR ~ 1.1 ซึ่งเพิ่มความสามารถในการปรับของระบบไฟฟ้ากำลังที่มีความผันผวนมาก
SCCR~0.7 + SCR~1.1
การปรับที่ยอดเยี่ยมสำหรับระบบไฟฟ้ากำลังที่มีความผันผวนมากซึ่งซับซ้อนด้วยการต่ออนุกรมไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูงยิ่งยวดทดแทน
THDi<1%
คุณภาพพลังงานสูงขึ้น