โปรแกรมส่งเสริมการขายหัวเว่ยโซลาร์รูฟท็อป
สำหรับลูกค้าที่จอง Huawei LUNA S1 ล่วงหน้า
 
แพคเกจ
แบตเตอรี่
(โมเดล LUNA2000-S1)
มูลค่าคูปองเงินสดอุปกรณ์หัวเว่ย
Basic
LUNA2000-7-S1
(Power Module + Battery 1 Pack)
14,000 บาท
Advance
LUNA2000-14-S1
(Power Module + Battery 2 Packs)
28,000 บาท
Premium
LUNA2000-21-S1
(Power Module + Battery 3 Packs)
44,000 บาท
แพคเกจ
Basic
Advanced
Premium
แบตเตอรี่
(โมเดล LUNA2000-S1)
LUNA2000-7-S1
(Power Module + Battery 1 Pack)
LUNA2000-14-S1
(Power Module + Battery 2 Packs)
LUNA2000-21-S1
(Power Module + Battery 3 Packs)
มูลค่าคูปองเงินสดอุปกรณ์หัวเว่ย
14,000 บาท
28,000 บาท
44,000 บาท

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด*

1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ เว็บไซต์ https://events02.huawei.com/UniversalForm/2024/ preBookingTai/register/420063634/ register.html?site=TH&formId=7687&way=onsite และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำการติดตั้งสินค้าและเปิดใช้ระบบภายในเวลา 23:59 น. (GMT+7) วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ใช้งานจริง และ SN ของผลิตภัณฑ์จะต้องไม่มีการอ้างสิทธิ์ในระบบมาก่อน และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเซ็นสัญญาการซื้อกับผู้ติดตั้ง ภายในเวลา 23:59 น. (GMT+7) วันที่ 15 มิถุนายน 2567

3. หลังจากซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการโปรโมชั่นนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งคําร้องแลกรับของขวัญ ได้ที https://events02.huawei.com/UniversalForm/2024/ redeemTai/register/682598467/ register.html?site=TH&formId=7689&way=onsite ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 23:59 (GMT+7) วันที่ 31สิงหาคม 2567 น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลหมายเลข SN ของผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ และอัพโหลดสําเนาหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ทำการซื้อก่อนเวลา ภายในเวลา 23:59 น. (GMT+7) วันที่ 15 มิถุนายน 2567 จึงจะมีสิทธิรับของขวัญ

4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถรับรางวัล ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567 โดยท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันผลการแลกบัตรกำนัลหัวเว่ย (Huawei Voucher) ผ่านทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

5. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้บัตรกำนัลหัวเว่ย (Huawei Voucher) ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง https://consumer.huawei.com/th/ สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกๆ รายการ

สำหรับลูกค้าใหม่ที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป
 
โปรโมชั่น
Basic
Bronze
Silver
Gold
Platinum
Diamond
อินเวอร์เตอร์
/
/
/
/
/
/
ออปติไมเซอร์
 
/
 
/
 
/
แบตเตอรี่
 
 
/
/
/
/
เอซี ชาจเจอร์
 
 
 
 
/
/
ส่วนลด
5,000 THB
6,000 THB
8,000 THB
10,000 THB
12,000 THB
15,000 THB
โปรโมชั่น
Basic
Bronze
Silver
อินเวอร์เตอร์
/
/
/
ออปติไมเซอร์
/
แบตเตอรี่
/
เอซี ชาจเจอร์
ส่วนลด
5,000 THB
6,000 THB
8,000 THB
โปรโมชั่น
Gold
Platinum
Diamond
อินเวอร์เตอร์
/
/
/
ออปติไมเซอร์
/
/
แบตเตอรี่
/
/
/
เอซี ชาจเจอร์
/
/
ส่วนลด
10,000 THB
12,000 THB
15,000 THB

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด*

1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในการนำรหัสโปรโมชั่นมาลงทะเบียนทาง https://events02.huawei.com/OnlineForm/register/823071493/register .html?site=TH&formId=7715&way=online โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำการติดตั้งสินค้าและเปิดใช้ระบบภายในเวลา 00:01 น. (GMT+7) วันที่ 1 กันยายน 2567

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเซ็นสัญญาการซื้อกับผู้ติดตั้ง ก่อนเวลา 00:01 น. (GMT+7) วันที่ 1 สิงหาคม 2567 จึงจะเข้าเงื่อนไขในการรับส่วนลดสุดพิเศษ

3. รหัสโปรโมชั่น สามารถใช้ได้กับผู้ติดตั้งที่ทางหัวเว่ยเป็นผู้จัดสรรให้เท่านั้น


สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป
ฟรีประกันอัคคีภัย 3 ปีแรก
ผ่อนนานสูงสุดถึง 7 ปี
ทราบผลการพิจรณาภายใน 3 วันทำการ

% เงินด
าวน์

ระยะเวล
าผ่อน

48 เดือน
60 เดือน
72 เดือน
84 เดือน
10%
5.19%
5.19%
5.39%
5.69%
15%
4.89%
4.89%
5.09%
5.39%
20%
4.49%
4.49%
4.69%
4.99%
25%
4.29%
4.29%
4.49%
4.79%

สนใจลงทะเบียน

1.ระยะเวลาผ่อนชำระไม่ต่ำกว่า 48 งวด

2.กรณีชำระค่างวดแบบต้นงวด (Beginning) ลดอัตราดอกเบี้ย 0.10%

3.กำหนดยอดจัดเช่าซื้อ (รวม VAT) ไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท

4.ระยะเวลาการขอสินเชื่อต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาการรับประกันอุปกรณ์ที่ต่ำที่สุดและไม่เกิน 84 งวด
ตัวอย่าง เช่น ถ้าแผงของโซลาร์มีการรับประกัน 12 ปี ระบบอินเวอร์เตอร์ รับประกัน 10 ปี แบตเตอรี่รับประกัน 5 ปี ระยะเวลาการกู้สูงสุดจะอยู่ที่ 5 ปี

5.บริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย)จำกัด แถมประกันอัคคีภัย 3 ปีแรก โดยบริษัท เออร์โก ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทุนประกันเท่ากับราคาทรัพย์สิน

6.ถ้ากรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดสามารถพิจารณาเป็นรายกรณีไป

*เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายของบริษัทลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย)จำกัด

โซลูชันสำหรับบ้าน "1+4+X"
ฟิวชั่นโซลาร์ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

รายชื่อผู้ติดตั้ง/ผู้รับเหมา

สนใจลงทะเบียน

ผู้ติดตั้ง/ผู้รับเหมาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการกับ ICBC (Thai) Leasing
กรุณาเตรียมเอกสารต่อไปนี้และติดต่อ DigitalPower.TH@huawei.com

ร่วมกิจกรรมจอง Huawei LUNA S1
ล่วงหน้าเพื่อแลกรับคูปอง

จองล่วงหน้า