ความสามารถในการใช้งานมากขึ้น มาตรฐานความปลอดภัยสูงขึ้น
1 ESS สตริงอัจฉริยะ
4 PCS อัจฉริยะ
3 สถานีหม้อแปลงอัจฉริยะ
มีพลังงานเพิ่มขึ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพในระดับแพ็ค
ตัวเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่แพ็ค
มั่นใจได้ว่าจะมีพลังงานที่ใช้ได้มากขึ้นสำหรับการลดความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด
การเพิ่มประสิทธิภาพในระดับแร็ค
ตัวควบคุมแร็คอัจฉริยะ
มั่นใจได้ว่าจะมีกำลังขาออกคงที่สำหรับการรักษาความถี่ของไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์
O&M อัจฉริยะ
ระบบการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ
การจัดการที่ดีขึ้นสี่เท่า
ดูสถานะการดำเนินงานได้ง่ายขึ้น
การปรับเทียบ SOC อัตโนมัติ
การปรับเทียบระดับแบตเตอรี่แพ็คซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
การลงทุนที่เหมาะสมที่สุด
รองรับการเพิ่มจำนวนแบตเตอรี่
รองรับการผสมผสานระหว่างแบตเตอรี่เก่าและใหม่ซึ่งช่วยให้การลงทุนมีความยืดหยุ่น
รองรับการขนส่งผ่านพาเลท
การติดตั้งแบบสำเร็จรูป
การออกแบบเพื่อความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าสูง
การป้องกันหลายระดับแบบ “4+2” พร้อมมอบความปลอดภัยความน่าเชื่อถือ
การปิดเชิงรุกระดับ 4 สำหรับแร็คและแพ็ค
การแยกทางกายภาพระดับ 2 สำหรับระบบ