นโยบายความเป็นส่วนตัว

Huawei Technologies Co. Ltd. และบริษัทในเครือ (ซึ่งจะรวมเรียกว่า "หัวเว่ย", "เรา", "พวกเรา", "ของเรา", หรือ “หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์”) เข้าใจและเคารพต่อความสำคัญของความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เรา คำชี้แจงนี้บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ระบุหรืออ้างอิงถึงคำชี้แจงนี้บนเว็ปไซต์ https://solar.huawei.com/th ("เว็บไซต์") (เรียกรวมกันว่า "บริการ") คำชี้แจงนี้จะไม่บังคับใช้กับข้อมูลของคุณที่เรารับประมวลผล จัดเก็บ หรือให้บริการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์

“ข้อมูลของคุณ” หมายถึง ข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ ข้อความ ภาพ วิดีโอ เสียง ภาพถ่าย แอปพลิเคชันของบริษัทบุคคลที่สาม ข้อมูล เอกสาร ในรูปแบบใดก็ตาม ที่จัดทำขึ้นหรือมอบให้โดยคุณและ/หรือผู้ใช้ปลายทางของคุณ ซึ่งได้รับการถ่ายโอน ถูกจัดเก็บ ถูกประมวลผลโดยบริการ เอกสารและข้อมูลของเราจะไม่อยู่ในขอบเขตของคำจำกัดความของข้อมูลของคุณ

นโยบายนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หัวเว่ยอาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านนโยบายหรือประกาศที่ให้ไว้เพิ่มเติมก่อนการเก็บรวบรวม

นโยบายนี้ครอบคลุมถึง:

1. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2. การรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์

3. การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันของ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์

4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์

5. การปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์

6. ระยะเวลาที่ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7. วิธีการเข้าถึงและสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

8. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ของ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์

9. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

10. ข้อมูลอัปเดตของนโยบายนี้

11. ช่องทางการติดต่อหัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์

1. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวข้อมูลนั้นหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถนำมาใช้ระบุตัวตนบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-สกุล รหัสไปรษณีย์และอีเมล รหัสผู้ใช้งาน หมายเลขโทรศัพท์โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Huawei Smart PV Community (“เว็บไซต์ของเรา”) ทั้งนี้ เราจะรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ เช่น บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำแหน่งงาน และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางธุรกิจนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมชื่อ รหัสไปรษณีย์และอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสผู้ใช้งาน รวมถึง ข้อมูลทางธุรกิจ เช่น บริษัท ตำแหน่งงาน ที่อยู่ IP และตัวแทนจำหน่ายของคุณ ข้อมูลต่อไปนี้ระบุประเภทของข้อมูลที่เราจะรวบรวม

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับเราโดยตรง:

 • – เมื่อคุณมีปัญหาในการรับเอกสารหรือซอฟต์แวร์ หรือมีคำถามเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือใบรับรองของหัวเว่ย คุณจะต้องให้รหัสไปรษณีย์และอีเมล รหัสผู้ใช้งาน และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้วิศวกรของเราติดต่อคุณไปและจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามคำขอของคุณได้
 • – เมื่อคุณเข้าร่วมในหลักสูตรการฝึกอบรมหรือเข้าเรียนในหลักสูตรออนไลน์ของเรา หรือลงทะเบียนสอบเพื่อรับใบรับรอง คุณจะต้องแจ้งชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์และอีเมล ตำแหน่งงาน และข้อมูลอื่นๆ ของคุณ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อนัดหมายวันเวลาการฝึกอบรมและการอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการการสั่งซื้อและบริการการเรียนรู้ทางออนไลน์ กำหนดเวลาสัมภาษณ์ ลงทะเบียนสอบ สมัครสอบเพื่อรับใบรับรอง สมัครและกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การแจกจ่ายบัตรกำนัล ฯลฯ
 • – เมื่อคุณเข้าร่วมโปรแกรม Smart PV Community เพื่อรับคะแนนและรางวัล เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงประเทศที่อยู่ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่และสถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน รหัสผู้ใช้งาน รหัสผลิตภัณฑ์ รหัสผู้ใช้บัญชีระบบการจัดการ FusionSolar ของคุณ เพื่อดำเนินการแลกคะแนน โดยเราจะส่งข้อมูลของคุณไปยังพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุญาตของเราเพื่อส่งมอบรางวัลให้แก่คุณ
 • – เมื่อคุณลงทะเบียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและพันธมิตรด้านการฝึกอบรมของหัวเว่ย (Huawei Authorized Learning Partner) หัวเว่ยและ Huawei Authorized Learning Partner จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงประเทศที่อยู่ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รหัสผู้ใช้งานในการยืนยันการลงทะเบียน การแจ้งเตือนเกี่ยวกับชั้นเรียน การจัดการนักเรียน แบบสำรวจความพึงพอใจของคุณ โดยข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งมาจะถูกส่งผ่านช่องทางที่ปลอดภัย

1.2 วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • (ก) กรอกข้อมูลในสัญญาและคำสั่งซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น ซึ่งรวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ การเปิดใช้งาน หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามคำขอของคุณ ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการ รวบรวมความคิดเห็นของคุณเมื่อคุณได้รับเอกสารหรือซอฟต์แวร์ หรือตอบกลับความคิดเห็นของคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมล
 • (ข) ยืนยันตัวตนของคุณเมื่อคุณสมัครใช้งานซอฟต์แวร์หรืออัปเกรดสิทธิ์ในบัญชีของคุณ และแจ้งผลการสมัครทางโทรศัพท์หรืออีเมล
 • (ค) สร้างคำขอการสนับสนุนทางเทคนิคและติดตามความคืบหน้าขณะที่คุณใช้บริการช่วยเหลือทางออนไลน์
 • (ง) มอบประสบการณ์การใช้งานและเนื้อหาที่เหมาะสำหรับคุณ แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ให้คุณทราบอย่างเป็นส่วนตัวตามข้อมูลบัญชีของคุณ
 • (จ) ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราผ่านการตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัย
 • (ฉ) ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจถึงคุณผ่านระบบอีเมลของหัวเว่ยหรือผู้ให้บริการอีเมลที่ได้รับอนุญาต เชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและสำรวจตลาดของหัวเว่ย หรือส่งข้อมูลการตลาดให้แก่คุณ หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลได้ทุกเมื่อ
 • (ช) แก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อคุณส่งรายงานข้อผิดพลาดถึงเรา
 • (ซ) ซิงค์ แบ่งปัน และจัดเก็บข้อมูลที่คุณอัปโหลดหรือดาวน์โหลด และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการอัปโหลดและการดาวน์โหลด
 • (ฌ) รับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ บริการ และลูกค้าหรือผู้ใช้ของเรา ดำเนินการและปรับปรุงโปรแกรมป้องกันการสูญเสียและต่อต้านการฉ้อโกง
 • (ญ) เพื่อปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่เหมาะสม มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของเรา
 • (ฎ) สถานการณ์อื่นๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการแก่คุณ

1.3 ข้อมูลที่ยืนยันตัวตนไม่ได้ที่เราเก็บรวบรวมและใช้งาน

ข้อมูลที่ยืนยันตัวตนไม่ได้ (Non-PII) คือ ข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ ตัวอย่างเช่น หัวเว่ยรวบรวมและสรุปสถิติต่าง ๆ เช่น จำนวนครั้งของการเข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น เรารวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีที่ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงบริการของเราและตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น หัวเว่ยอาจรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผย Non-PII เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามดุลยพินิจของเรา โดยเราจะแยกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจาก Non-PII และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ข้อมูลทั้งสองประเภทแยกจากกัน หากข้อมูลส่วนบุคคลถูกรวมเข้ากับ Non-PII ก็จะยังถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างการประมวลผล

2. การรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ก) สร้างบัญชีของคุณ
 • ข) ปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้สัญญาที่ทำร่วมกับคุณ เช่น การทำตามคำขอด้านธุรกรรมหรือบริการ ซึ่งรวมถึงคำสั่งซื้อ คำขอเปลี่ยนแปลง หรือการให้ข้อมูลตามที่คุณร้องขอ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและเอกสารที่เป็นทางการของบริษัท) การส่งมอบ การเปิดใช้งาน หรือการตรวจสอบบริการ การให้การสนับสนุนด้านเทคนิค ตัวอย่างเช่น เราจำเป็นต้องมีที่อยู่ IP ของคุณเพื่อให้บริการด้านความปลอดภัยแก่คุณ
 • ค) ติดต่อและส่งหนังสือแจ้งที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของบริการให้แก่คุณ
 • ง) ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่คุณอาจสนใจ คำเชิญให้คุณเข้าร่วมกิจกรรมของหัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ (รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย) ทำการวิจัยทางการตลาดหรือการสำรวจความพึงพอใจ หรือการส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่คุณ
 • จ) ใช้กระบวนการอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้บริการตามข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมอบประสบการณ์ผู้ใช้และเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละรายบนพื้นฐานดังกล่าว
 • ฉ) ปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัย
 • ช) วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของเราและประเมินส่วนแบ่งทางการตลาด
 • ซ) แก้ไขปัญหาในกรณีที่คุณส่งรายงานข้อผิดพลาดมาให้เรา
 • ฌ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการและลูกค้าหรือผู้ใช้ของเรามีความปลอดภัย ทำการปรับปรุงโปรแกรมการป้องกันการสูญเสียและการต่อต้านการฉ้อโกงให้ดีขึ้น
 • ญ) การปฏิบัติตามกฎหมายและความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและ/หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีผลบังคับใช้ โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • ก) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นตามกฎหมายที่กำหนดให้กระทำได้เพื่อปฎิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย เพื่อสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม
 • ข) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ ลูกค้าของเรา และ/หรือประชาชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันหรือสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์ การฉ้อโกง การทำร้ายร่างกาย หรือการสูญเสียทางการเงิน หรือในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับการสืบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่สงสัยว่าจะเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจริง โปรดดูหัวข้อ "การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์" ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทบุคคลที่สามที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ทราบ เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้อนุญาตไว้และสอดคล้องกับคำชี้แจงนี้เท่านั้น

3. การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันของหัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์

3.1 คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่เก็บไว้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยเนื้อหาของคุกกี้สามารถเรียกค้นหรืออ่านได้โดยเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างคุกกี้เท่านั้น ข้อความในคุกกี้มักประกอบด้วยตัวระบุ ชื่อไซต์ ตัวเลข และอักขระบางส่วน คุกกี้มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ และช่วยให้เว็บไซต์สามารถจัดเก็บข้อมูล เช่น ค่าที่กำหนดหรือรายการในตะกร้าสินค้าของคุณ เป็นต้น

หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกับเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ โดยเซสชันคุกกี้ (Session Cookies) จะถูกลบออกหลังจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง ในขณะที่คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) ยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แม้ว่าจะมีการเข้าชมเว็บไซต์หลายครั้งก็ตาม คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำการตั้งค่าของคุณ เช่น ภาษา ขนาดแบบอักษรบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หรือการตั้งค่าเบราว์เซอร์อื่น ๆ ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตค่ากำหนดสำหรับการเข้าชมในทุกครั้ง ในทางตรงกันข้าม หากไม่ได้ใช้คุกกี้ เว็บไซต์จะถือว่าคุณเป็นผู้เยี่ยมชมรายใหม่ทุกครั้งที่คุณโหลดหน้าเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น หากคุณลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์หนึ่งแล้วถูกนำไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์เดิมจะจำคุณไม่ได้และคุณต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ จะไม่ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ คุณสามารถจัดการหรือลบคุกกี้ตามการตั้งค่าของคุณเองได้ หากต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ AboutCookies.org คุณสามารถลบคุกกี้ทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มีตัวเลือกในการบล็อกคุกกี้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้ทุกครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา สามารถดูวิธีจัดการการตั้งค่าคุกกี้สำหรับเบราว์เซอร์ของคุณได้ที่เว็บเบราว์เซอร์ดังต่อไปนี้
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera

เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราทำงานอย่างถูกต้อง หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ อาจจัดเก็บคุกกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณในบางครั้ง โปรดดูนโยบายคุกกี้เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันที่เราใช้ รวมถึงวิธีประมวลผลข้อมูลของคุณ

3.2 บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

การจัดเก็บข้อมูลของคุกกี้โดยบุคคลที่สาม บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม มีจุดประสงค์เพื่อทำการตลาดและให้บริการโฆษณาที่เหมาะสมกับคุณโดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน และสามารถยกเลิกการติดตามได้ในภายหลังเมื่อไม่ต้องการ ได้ที่ นโยบายคุกกี้ โดยหัวเว่ยจะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการกระทำบนเว็ปไซด์ของบุคคลที่สาม อันเกิดความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ หรือที่เกิดโดยเหตุบังเอิญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลประโยชน์ รายได้ของธุรกิจ ค่าความนิยมหรือชื่อเสียง ข้อมูลหรือรายได้ประมาณการณ์ก็ตาม

3.3 เว็บ บีคอน (Web Beacons) และพิกเซล แท็ก (Pixel Tags)

นอกเหนือจากคุกกี้แล้ว เราอาจใช้เทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันในเว็บไซต์ของเรา เช่น เว็บ บีคอน (Web Beacons) ซึ่งคือภาพกราฟิกโปร่งแสงที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์หรือในอีเมล และพิกเซล แท็ก (Pixel Tags) ซึ่งใช้ในอีเมลเพื่อดูว่ามีการเปิดอีเมลหรือไม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณได้รับอีเมลจากหัวเว่ย อาจมีลิงก์ URL ที่คุณสามารถคลิกไปยังหน้าเว็บของหัวเว่ยได้ หากคุณคลิกที่ลิงก์ดังกล่าว หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ จะติดตามการเยี่ยมชมของคุณ เพื่อช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับความชอบของคุณในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ และปรับปรุงการให้บริการลูกค้าของเรา โดยคุณสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลของหัวเว่ยได้ทุกเมื่อ หากคุณไม่ต้องการที่จะถูกติดตามในรูปแบบนี้

การใช้เว็บไซต์ของเราหมายความว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้, Web Beacons และ Pixel Tags ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของหัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์

การแบ่งปัน หมายถึง การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทบุคคลที่สาม และบริษัทบุคคลที่สามและเราอาจจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยตนเอง หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ จะไม่เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฎในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม กรณีที่จำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลภายนอกจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไม่ให้เกิดการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้ที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่ จะเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้หรือตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้

 • ก) บุคคลที่สามภายใต้คำแนะนำจากคุณ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับความยินยอมที่ชัดแจ้งจากคุณและภายใต้คำสั่งที่คุณระบุให้เปิดเผยแก่บุคคลที่สาม
 • ข) สำหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับ การป้องกันการฉ้อโกง และความปลอดภัย เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย ข้อบังคับ และความปลอดภัยภายใต้กฎหมายที่กำกับและเกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ทางอาญาและ/หรือทางปกครอง
 • ค) บริษัทในเครือ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การสนับสนุนด้านธุรกรรม การบริการ หรือความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น เราจะตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีทั่วโลกก่อนที่จะอนุญาตให้มีการลงทะเบียน ข้อมูลของคุณอาจถูกแบ่งปันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้คำชี้แจงฉบับนี้และให้เป็นไปตามกฎหมาย และการแบ่งปันจะจำกัดอยู่เพียงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริการของเราเท่านั้น
 • ง) พาร์ทเนอร์ บางครั้งเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพาร์ทเนอร์ของเรา หรือให้พาร์ทเนอร์ของเราสามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยตรงซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลใบเรียกเก็บเงินและข้อมูลบัญชีของคุณ และเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ตามฐานสัญญาและฐานกฎหมายที่จำเป็น โดยประมวลผลข้อมูลตามขอบเขตของการแบ่งปันข้อมูลนั้นจะต้องมีการระบุไว้และจำกัดไว้แค่วัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น พาร์ทเนอร์ของเรา ได้แก่
 • จ) ผู้ให้บริการ นักพัฒนา แพลตฟอร์มและเครือข่ายสื่อสังคมของบริษัทบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการ นักพัฒนา หรือแพลตฟอร์มของบริษัทบุคคลที่สามอาจให้บริการบางอย่างแก่คุณได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น กรณีที่คุณซื้อบริการของบริษัทบุคคลที่สามผ่านแพลตฟอร์มตลาดตรง Marketplace เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทบุคคลที่สามเพื่อดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสิ้น หากคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานที่เชื่อมต่อบริการกับแพลตฟอร์มหรือเครือข่ายสื่อสังคม (Social Media Network) ของบริษัทบุคคลที่สาม (เช่น การล็อกอินเว็บไซต์โดยใช้บัญชีของคุณกับบริษัทบุคคลที่สาม การให้โทเค็นการเข้าถึงสำหรับบริการแก่บริษัทบุคคลที่สาม หรือการเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับบริการของบริษัทบุคคลที่สาม) หากคุณได้การเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณกับเราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้อนุญาตให้เราแบ่งปันได้เพื่อให้บรรลุถึงการบริการ ทั้งนี้ เราไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทบุคคลที่สามได้
 • ฉ) ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทบุคคลที่สาม รวมถึงบุคคลที่ให้บริการในนามของเราหรือช่วยเราดูแลเว็บไซต์และให้บริการต่างๆ (เช่น บริการด้านการจัดหาสินค้าและบริการ บริการโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านการโฮสต์ บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริการด้านการชำระเงิน บริการด้านการวิเคราะห์ บริการด้านการจัดส่ง บริการด้านการตลาด และบริการด้านการจัดการฐานข้อมูล) โดยเราจะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามคำชี้แจงนี้หรือเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น เช่น เราต้องแบ่งปันข้อมูลคำสั่งซื้อของคุณกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อเตรียมการจัดส่ง หรือเราต้องแบ่งปันข้อมูลทางการเงินของคุณกับผู้ให้บริการด้านการชำระเงินเพื่อยืนยันและดำเนินการตามคำสั่งการชำระเงินของคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับที่ปรึกษาทางวิชาชีพต่างๆ เช่น ทนายความ นายธนาคาร ผู้ตรวจสอบบัญชี และบริษัทประกันภัย กรณีที่บุคคลเหล่านี้ให้บริการทางวิชาชีพแก่เรา เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทบุคคลที่สาม ความรับผิดชอบและข้อผูกพันของบริษัทบุคคลที่สามจะอยู่ภายใต้บังคับของสัญญา และเราจะกำหนดให้บริษัทบุคคลที่สามดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น

5. การปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์

หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย อันประกอบด้วย มาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรอย่างเหมาะสมทางกายภาพ ด้านการจัดการ และทางเทคนิค เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ การใช้งาน การแก้ไข ความเสียหาย หรือการสูญเสียของข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่จัดเก็บนั้น มีความสมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ ตัวอย่างเช่น เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเพื่อรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ กลไกการปกป้องเพื่อป้องกันการโจมตี ตลอดจนกลไกการควบคุมการเข้าถึงเพื่อให้อนุญาตเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่มีสิทธิ์เท่านั้น เรายังจัดการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้แก่พนักงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หัวเว่ยมุ่งมั่นปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าไม่มีมาตรการความปลอดภัยใดที่ไร้ที่ติ

ซึ่งเราจะใช้มาตรการดังต่อไปนี้:

 • ก) เราใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้นั้น มีปริมาณที่น้อยที่สุด และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นตามคำชี้แจงนี้
 • ข) เราใช้เทคโนโลยีหลายรูปแบบ เช่น การเข้ารหัสลับ เพื่อให้แน่ใจว่าการรับ-ส่งข้อมูลถูกดำเนินการอย่างเป็นความลับ เราใช้กลไกการป้องกันที่เชื่อถือได้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอื่นๆและเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บข้อมูลจากการถูกโจมตี
 • ค) เรามีกลไกการควบคุมการเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่า เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ นอกจากนี้ เรายังควบคุมจำนวนบุคลากรที่ได้รับอนุญาตและใช้ระบบจัดการการอนุญาตตามลำดับชั้นตามข้อกำหนดของบริการและระดับบุคลากร
 • จ) เราจะคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการอย่างเข้มงวด และนำข้อกำหนดต่างๆ สำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในสัญญาเชิงพาณิชย์ การตรวจสอบบัญชี และการประเมินผลการทำงาน
 • ฉ) เรามีการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การทดสอบ และกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
 • ช) แม้ว่าเราจะดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลการล็อกอิน ได้แก่ รหัสบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้มีความปลอดภัย

หากคุณพบว่าผู้อื่นใช้รหัสบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันที คุณมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้บัญชีใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต

เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การรั่วไหล ความเสียหาย และการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ ได้พัฒนากลไกและมาตรการควบคุมหลายอย่าง กำหนดมาตรฐานการจัดอันดับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการประมวลผลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ ได้จัดตั้งทีมรับมือเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะเพื่อดำเนินการวางแผนด้านความปลอดภัย การลดการสูญหาย การวิเคราะห์ การค้นหาตำแหน่งของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและการแก้ไข และดำเนินการติดตามตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านการจัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

โดยสรุป หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ ยึดมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบ และไม่มีผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ การถ่ายโอนข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายใดที่ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เว้นเสียแต่ว่ามีความจำเป็นที่จะขยายช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลตามที่กฎหมายระบุไว้

6. ระยะเวลาที่ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้คำชี้แจงฉบับนี้ และจะถูกจัดเก็บไว้เพียงเท่าที่เป็นการจำเป็นตลอดระยะเวลาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นใดตามกฎหมายหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับใช้

บริษัทฯ จะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย อันประกอบด้วยมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่จัดเก็บนั้น มีความสมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ มาตรฐานที่ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ ใช้ในการพิจารณาระยะเวลาในการเก็บข้อมูล มีดังต่อไปนี้: เวลาที่ต้องใช้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินธุรกิจ รวมถึงการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ รักษาความต่อเนื่องของธุรกรรมการตอบสนอง และการเก็บบันทึกทางธุรกิจ; การควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ; ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ ผลิตภัณฑ์ และบริการ; พิจารณาว่าผู้ใช้ยินยอมต่อการรักษาข้อมูลในระยะเวลาที่ยาวขึ้นหรือไม่; พิจารณาว่ากฎหมาย สัญญา และข้อบังคับอื่นๆ ที่เทียบเท่า มีข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล ฯลฯ

ทั้งนี้ เราจะยังเก็บรักษาข้อมูลการลงทะเบียนเป็นเวลา 5 ปีนับจากครั้งสุดท้ายที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี คุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีได้ โดยหลังจากที่คุณยกเลิกการลงทะเบียน เราจะหยุดมอบผลิตภัณฑ์และบริการผ่านบัญชีของคุณ ตลอดจนลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องภายใน 10 วันทำการ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นใดตามกฎหมายหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับใช้

เราจะยังเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะเก็บไว้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

7. วิธีการเข้าถึงและสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งไปยัง หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ นั้นมีความถูกต้อง เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล และปรับปรุงข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นปัจจุบัน

ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของข้อมูลอาจมีสิทธิที่จะร้องขอ (ซึ่งต่อไปในคำชี้แจงนี้จะเรียกว่า "คำร้องขอ") และได้มาซึ่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ขอรับข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการรวบรวม/ใช้/เปิดเผย เปลี่ยนแปลง ลบ ทำลาย ปฏิเสธ จำกัดการใช้ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โอนย้ายข้อมูลของท่าน ยื่นคำคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือระงับใช้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้

 • ก) สิทธิ์ในการเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณและได้มาซึ่งสำเนาข้อมูลดังกล่าว
 • ข) สิทธิ์ในการร้องขอให้เราเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง
 • ค) สิทธิ์ในการร้องขอให้เราลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ง) สิทธิ์ในการถอนความยินยอม คัดค้านการรวบรวม/ใช้/เปิดเผย ประมวลผล หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • จ) สิทธิ์ในการจำกัดหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • ฉ) สิทธิ์ในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและให้เราถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลที่สามตามต้องการ (ความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้อมูล) และ
 • ช) สิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกำกับดูแล

หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากเราในการใช้สิทธิ์ข้างต้น โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ใน "วิธีการติดต่อ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ " ด้านล่าง

โดยทั่วไป เราจะดำเนินการตามคำขอภายในไม่เกินสิบ (10) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอ อย่างไรก็ตาม เราอาจมีการขยายระยะเวลาตามหลักเกณฑ์หรือคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสม ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการขยายระยะเวลาพร้อมทั้งเหตุผลดังกล่าวโปรดทราบว่า ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง เช่น ในกรณีที่เราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเพื่ออระบุตัวตนของคุณเพราะถูกกฎหมายห้ามไว้ หรือการใช้สิทธิของคุณเกินกว่าสิทธิที่คุณมีภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เราอาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอของคุณได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่า คำร้องขอของคุณถูกปฏิเสธ พร้อมทั้งเหตุผลประกอบการปฏิเสธดังกล่าว

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณได้โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการประมวลผลที่ถูกต้องตามกฎมหมายตามความยินยอมที่ให้ไว้และก่อนที่จะทำการเพิกถอนดังกล่าว คุณสามารถใช้สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมได้โดยการตั้งค่าตัวเลือกความเป็นส่วนตัวในบัญชี หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ ปิดใช้งานบริการที่เกี่ยวข้อง หรือลบบัญชีของคุณ คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือได้ตามข้อมูลที่ระบุใน "ช่องทางการติดต่อหัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์"

คุณสามารถลบบัญชีได้ในบริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี หลังจากที่ลบบัญชีของคุณแล้ว เราจะหยุดให้บริการ รวมถึงลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่กฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น ระบบจะไม่สามารถกู้คืนบัญชีของคุณได้อีกหลังจากที่คุณลบบัญชีแล้ว คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีใหม่หากต้องการใช้บริการที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

8. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ของ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์

บริการของเราจัดทำขึ้นสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตามเงื่อนไขของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 20 จะไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างบัญชีผู้ใช้ของตนเอง

9. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

เพื่อบรรลุถึงการให้บริการแก่คุณ เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในประเทศ/ภูมิภาคที่ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ บริษัทในเครือของ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ หรือผู้ให้บริการของ หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ หรือผู้รับจ้างช่วง ซึ่งหมายความว่า อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่นซึ่งไม่ใช่สถานที่ที่คุณอาศัยอยู่หรือที่ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และอาจมีการเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเขตอำนาจอธิปไตยดังกล่าว

เขตอำนาจอธิปไตยเหล่านี้ อาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจกำหนดเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวดน้อยกว่าหรือมากกว่าในกรณีดังกล่าว เรามั่นใจว่า การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในสถานที่ที่เก็บข้อมูลนั้น (รวมถึง เรามั่นใจว่า ผู้รับข้อมูลปลายทางจะอยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม)

ในกรณีเช่นนั้น หัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์ จะดำเนินมาตรการเพื่อให้การประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามนโยบายนี้และกฎหมายที่บังคับใช้

10. ข้อมูลอัปเดตของนโยบายนี้

หัวเว่ยขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อ เราจะเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันล่าสุดในหน้านี้หากมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย และหากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เผยแพร่ประกาศในเว็บไซต์หรือส่งการแจ้งเตือนให้คุณทราบโดยตรง

11. ช่องทางการติดต่อหัวเว่ย ดิจิทัล เพาเวอร์

หากคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณหรือมีประเด็นปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่คุณจำเป็นต้องยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือมีประเด็นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer-DPO) ของหัวเว่ย โปรดติดต่อได้ที่:

บริษัท: บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ห้อง GN01-04 ถนนพระราม 9 ชั้น 38 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

โปรดทราบ: เนื่องจากกฎหมายและภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวในฉบับภาษาอังกฤษอาจแตกต่างไปจากฉบับภาษาไทยนี้ ในกณีที่ข้อมูลขัดแย้งกัน ให้ยึดข้อมูลในฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

อัปเดตครั้งล่าสุด: ตุลาคม 2566

คำชี้แจงในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะลูกค้าในประเทศไทยเท่านั้น