Model: SUN2000 - 6KTL-M1+LUNA2000 10kWh, inteligentný fotovoltický optimalizátor

COD: Apríl 2021

Kľúčová hodnota: Nový rezidenčný prípad v roku 2021, išlo o projekt s kompletnými inteligentnými fotovoltickými riešeniami Huawei FusionSolar.