Vyššia využiteľná kapacita, vyšší bezpečnostný štandard
1 Inteligentné reťazové ESS
4 Inteligentné PCS
3 Inteligentná transformátorová stanica
Viac energie
Optimalizácia na úrovni balíka
Optimalizátor batérií
Zabezpečenie väčšieho množstva využiteľnej energie na zníženie spotreby v čase špičky
Optimalizácia na úrovni stojana
Inteligentný regulátor stojana
Zabezpečenie konštantného výstupného výkonu pre reguláciu frekvencie
Inteligentná prevádzka a údržba
Inteligentný systém riadenia fotovoltiky
Štvornásobne zdokonalené riadenie
Vizualizovaný stav prevádzky
Automatická kalibrácia SOC
Kalibrácia úrovne nabitia akumulátora, ktorá nemá vplyv na prevádzku
Optimálna investícia
Podpora rozšírenia batérie
Podpora kombinácie starých a nových batérií, ktorá umožňuje flexibilné investície
Preprava podporných paliet
Prefabrikovaná inštalácia
Konštrukcia s vysokou hustotou energie
Viacúrovňová ochrana, bezpečnosť a spoľahlivosť „4+2“
Úroveň 4 proaktívneho vypnutia balíka a stojana
Fyzická izolácia na úrovni systému 2