Zelené a odolné napájanie s optimálnymi LCOE priekopníckym riešením mikrosiete s výkonom 100 MW
1 Inteligentný regulátor fotovoltiky
2 Inteligentné reťazové ESS
3 Inteligentná transformátorová stanica
4 Inteligentné PCS
Vyššia odolnosť
Strednonapäťový online prechod medzi režimom prevádzky v sieti a ostrovčekovým režimom, ktorý účinne zabraňuje výpadku prúdu
Viacnásobný prejazd mimo siete, ktorý účinne zabraňuje stratám pri výpadku prúdu
Optimálna kvalita energie: THDi ﹤ 1 % pri pripojení do siete, THDu ﹤ 1,5 % mimo siete
* THDu ﹤1,5 % pri lineárnych záťažiach v režime mimo siete.
Huawei Huawei
pomer 2:1 FV / BESS, maximálne zníženie 50 % konfigurácií BESS
optimal 02 optimal 02 mobile
Proaktívna bezpečnosť
FV
Inteligentné odpojenie na úrovni reťazca a inteligentná detekcia teploty konektora pre bezpečnosť fotovoltického systému
Inteligentné reťazové ESS
Aktívny alarm, štvornásobná bezpečnostná ochrana systému