Online zážitková hala
Virtuálna návšteva referenčných projektov, výstavných siení atď.
Kliknite na tlačidlo Spustiť
step card1 2x
640MW fotovoltická elektráreň spoločnosti Baofeng Group na poľnohospodársky využívanej pôde
Virtuálna prehliadka
step card2 2x
Strešná fotovoltická elektráreň južného závodu spoločnosti Huawei
Virtuálna prehliadka
step card3 2x
Základňa obnoviteľných zdrojov energie gigawattovej triedy v okrese Gonghe, provincia Qinghai
Virtuálna prehliadka
step card1
640MW fotovoltická elektráreň spoločnosti Baofeng Group na poľnohospodársky využívanej pôde
Virtuálna prehliadka
step card2
Strešná fotovoltická elektráreň južného závodu spoločnosti Huawei
Virtuálna prehliadka
step card3
Základňa obnoviteľných zdrojov energie gigawattovej triedy v okrese Gonghe, provincia Qinghai
Virtuálna prehliadka
Späť