Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Huawei Technologies Co., Ltd. a jej pridružené spoločnosti, vrátane Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. (spoločne „Huawei“, „my“, „nás“ a „náš“) rešpektujú vaše súkromie. Prečítajte si nasledujúce informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov (ďalej len „tieto zásady“). Tieto zásady sa vzťahujú na webové lokality, produkty a služby spoločnosti Huawei, ktoré zobrazujú alebo uvádzajú odkazy na tieto zásady.

Tieto zásady opisujú, ako spoločnosť Huawei spracúva vaše osobné údaje, ale nemusia sa týkať všetkých možných scenárov spracovania údajov. Spoločnosť Huawei vás môže informovať o zbieraní údajov špecifických pre produkt alebo službu prostredníctvom dodatočných zásad alebo oznámení poskytnutých pred zhromažďovaním údajov.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu vašich osobných údajov sú uvedené nižšie v části 10 týchto zásad.

Tieto zásady opisujú:

1. Ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje

2. Súbory cookie a podobné technológie

3. Ako zverejňujeme osobné údaje

4. Ako získať prístup k osobným údajom a kontrolovať ich

5. Ako chránime vaše osobné údaje

6. Ako spracúvame osobné údaje detí

7. Poskytovatelia tretích strán a ich služby

8. Medzinárodné prenosy vašich osobných údajov

9. Aktualizácie týchto zásad

10. Ako nás kontaktovať

1. Ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky údaje, ktoré sa buď samostatne, alebo spoločne s inými údajmi môžu použiť na identifikáciu fyzickej osoby. Takéto údaje nám poskytujete priamo používaním našich webových stránok, produktov alebo služieb alebo keď s nami komunikujete, napríklad vytvorením účtu Huawei alebo ak nás kontaktujete v rámci podpory. Údaje môžeme získať aj zaznamenávaním spôsobu, akým komunikujete s našimi webovými stránkami, produktmi alebo službami. Môžeme napríklad používať technológie, ako sú súbory cookie, alebo prijímať údaje o používaní zo softvéru spusteného vo vašom zariadení. V súlade so zákonom môžeme získavať údaje aj z verejných a komerčných zdrojov tretích strán, napríklad nákupom štatistík na podporu našich služieb od iných spoločností. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú meno, pohlavie, názov podniku, pracovnú pozíciu, poštovú a e-mailovú adresu, telefónne číslo, prihlasovacie údaje (účet a heslo), fotografie a informácie o certifikátoch atď., v závislosti od toho, ako komunikujete so spoločnosťou Huawei, napríklad webové stránky, ktoré navštevujete, alebo produkty a služby, ktoré používate. Zhromažďujeme aj informácie, ktoré nám poskytnete, a obsah správ, ktoré nám pošlete, napríklad informácie o požiadavkách, ktoré ste zadali, alebo otázky či informácie, ktoré ste poskytli zákazníckemu servisu.

Pred používaním produktov alebo služieb spoločnosti Huawei môže byť potrebné poskytnúť osobné údaje. V niektorých prípadoch sa môžete rozhodnúť, že svoje osobné údaje spoločnosti Huawei neposkytnete. Neposkytnutie určitých údajov spoločnosti Huawei však môže znamenať, že vám nebudeme môcť poskytnúť určité produkty alebo služby alebo reagovať na problém, ktorý ste uviedli.

Vaše osobné údaje môžeme používať na tieto účely:

 • Vytvorenie účtu.
 • Plnenie vašich požiadaviek na transakcie alebo služby vrátane plnenia objednávok, doručovania, aktivácie alebo overovania produktov alebo služieb, poskytovania školení a certifikácie, správy a spracovania školení a certifikačných skúšok, účasti na aktivitách na mieste alebo virtuálnych aktivitách, plnenia vašich požiadaviek na zmeny alebo poskytovania požadovaných informácií (napríklad marketingových materiálov pre produkty a služby a technickej dokumentácie) a poskytovania technickej podpory.
 • Kontaktovanie vás s vaším súhlasom; zasielanie informácií o produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať; pozvanie na účasť na aktivitách spoločnosti Huawei (vrátane propagačných aktivít), prieskumoch trhu alebo prieskumoch spokojnosti; alebo zasielanie marketingových informácií. Ak si neželáte dostávať tieto typy informácií, kedykoľvek sa môžete odhlásiť.
 • Zasielanie dôležitých upozornení, napríklad o inštalácii a aktualizáciách operačného systému alebo aplikácie.
 • Poskytovanie prispôsobených používateľských skúseností a obsahu.
 • Kvalifikácia a riadenie dodávateľov a obchodných partnerov a komunikácia alebo spolupráca s dodávateľmi a obchodnými partnermi.
 • Zlepšovanie našich produktov a služieb prostredníctvom interných auditov, analýzy údajov a výskumu.
 • Analýza efektívnosti našich obchodných operácií a hodnotenie podielu na trhu.
 • Riešenie problémov, keď nám pošlete hlásenia o chybách.
 • Synchronizácia, zdieľanie a ukladanie údajov, ktoré odosielate alebo sťahujete, a údajov potrebných na odosielanie a sťahovanie.
 • Zabezpečenie bezpečnosti našich produktov, služieb a zákazníkov alebo používateľov, vykonávanie a zlepšovanie našich programov na prevenciu strát a boj proti podvodom.
 • Dodržiavanie a presadzovanie platných právnych požiadaviek, priemyselných noriem a našich zásad.

Spoločnosť Huawei môže zhromažďovať a používať aj informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné. Informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné, sú informácie, ktoré nemožno použiť na identifikáciu konkrétnej osoby. Spoločnosť Huawei bude napríklad zhromažďovať štatistické údaje, ako je počet návštev na svojej webovej lokalite. Tieto údaje zhromažďujeme, aby sme pochopili, ako používatelia používajú naše webové stránky, produkty a služby a následne aby sme mohli zlepšiť naše služby a lepšie uspokojiť vaše potreby. Spoločnosť Huawei môže podľa vlastného uváženia zhromažďovať, používať, spracovávať, prenášať alebo zverejňovať informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné na iné účely.

Budeme sa snažiť oddeliť vaše osobné údaje od informácii, ktoré nie sú osobne identifikovateľné a zabezpečiť, aby sa tieto dva typy údajov používali oddelene. Ak sa osobné údaje kombinujú s informáciami, ktoré nie sú osobne identifikovateľné, počas spracovania sa s nimi stále zaobchádza ako s osobnými údajmi.

Spoločnosť Huawei bude spracovávať vaše osobné údaje podľa požiadaviek platných zákonov na príslušnom právnom základe vrátane nasledovného:

 • Spracovanie vašich osobných údajov na účely plnenia zmluvy pri reakcii na transakciu alebo žiadosť o službu;
 • Spracovanie vašich osobných údajov s vaším súhlasom;
 • Spracovanie na základe oprávnených záujmov spoločnosti Huawei alebo tretej strany, keď vaše osobné údaje používame na to, aby sme vás kontaktovali, na vykonávanie marketingových alebo trhových prieskumov, zlepšovanie našich produktov a služieb, vykonávanie a zlepšovanie našich programov prevencie strát a boja proti podvodom a na iné účely. Medzi oprávnené záujmy patrí umožnenie efektívnejšieho riadenia a prevádzky nášho podniku a poskytovania našich produktov a služieb, ochrana bezpečnosti našich podnikov, systémov, produktov, služieb a zákazníkov, interné riadenie, dodržiavanie interných zásad a procesov a ďalšie oprávnené záujmy opísané v týchto zásadách;
 • Spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je potrebné na dodržiavanie a plnenie zákonných povinností.

2. Súbory cookie a podobné technológie

2.1 Súbor cookie

Aby sme zabezpečili správne fungovanie našej webovej stránky, do vášho počítača alebo mobilného zariadenia môžeme niekedy umiestniť malý súbor údajov známy ako súbor cookie. Súbor cookie je textový súbor uložený webovým serverom v počítači alebo mobilnom zariadení. Obsah súboru cookie môže načítať alebo prečítať iba server, ktorý súbor cookie vytvoril. Text v súbore cookie často pozostáva z identifikátorov, názvov lokalít a určitých čísel a znakov. Súbory cookie sú jedinečné pre prehliadače alebo mobilné aplikácie, ktoré používate a umožňujú webovým stránkam ukladať údaje, ako sú vaše preferencie alebo položky v nákupnom košíku.

Podobne ako mnohé iné webové stránky alebo poskytovatelia internetových služieb, aj spoločnosť Huawei používa súbory cookie na zlepšenie zážitku používateľa. Súbory cookie relácie sa po každej návšteve vymažú, zatiaľ čo trvalé súbory cookie zostávajú zachované počas viacerých návštev. Súbory cookie umožňujú webovým stránkam zapamätať si vaše nastavenia, napríklad jazyk, veľkosť písma v počítači alebo mobilnom zariadení alebo iné preferencie prehliadača. To znamená, že používateľ nemusí pri každej návšteve obnovovať predvoľby. Naopak, ak sa súbory cookie nepoužívajú, webové stránky vás budú pri každom načítaní webovej stránky považovať za nového návštevníka. Ak ste napríklad presmerovaný na inú webovú stránku z webovej lokality, na ktorej ste už prihlásený a potom sa vrátite na pôvodnú webovú lokalitu, táto vás nerozpozná a musíte sa prihlásiť znova.

Spoločnosť Huawei nebude používať súbory cookie na žiadne účely, ktoré nie sú uvedené v týchto zásadách. Ďalšie podrobnosti o používaní súborov cookie nájdete v našom oznámení o súboroch cookie. Súbory cookie môžete spravovať alebo vymazať podľa vlastných preferencií. Všetky súbory cookie uložené v počítači môžete vymazať a väčšina webových prehliadačov poskytuje možnosť blokovania súborov cookie. Týmto spôsobom však musíte zmeniť používateľské nastavenia pri každej návšteve našej webovej stránky. Tu sa dozviete, ako spravovať nastavenia súborov cookie vo svojom prehliadači:

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera

2.2 Webové signály a pixelové značky

Okrem súborov cookie môžeme na našich webových stránkach používať aj iné podobné technológie, ako sú webové signály a pixelové značky. Keď napríklad dostanete e-mail od spoločnosti Huawei, môže obsahovať URL adresu na kliknutie, ktorá odkazuje na webovú stránku spoločnosti Huawei. Ak kliknete na odkaz, spoločnosť Huawei bude sledovať vašu návštevu, čo nám pomôže zistiť vaše preferencie pre produkty a služby a zlepšiť naše služby zákazníkom. Webový signál je priehľadný grafický obrázok vložený do webovej stránky alebo e-mailu. V e-mailoch používame pixelové značky, aby sme zistili, či bol e-mail otvorený. Ak si neželáte byť takto sledovaný, môžete sa kedykoľvek odhlásiť zo zoznamu na zasielanie e-mailov od spoločnosti Huawei.

Používaním našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie, webových signálov a pixelových značiek, ako je opísané vyššie.

3. Ako zverejňujeme osobné údaje

Ako je opísané v týchto zásadách, spoločnosť Huawei zdieľa vaše osobné údaje s inými partnermi, ktorých spoločnosť Huawei poverila poskytovaním služieb. Napríklad pri online nákupe od spoločnosti Huawei musíme zdieľať vaše osobné údaje s poskytovateľom logistických služieb, ktorý zabezpečuje prepravu, alebo s partnerom, ktorý poskytuje služby. Ako globálna spoločnosť môžeme okrem toho zdieľať osobné údaje s pridruženými a dcérskymi spoločnosťami Huawei.

Na dodržanie platných zákonov alebo v reakcii na platné právne postupy môže spoločnosť Huawei vaše osobné údaje poskytnúť aj orgánom činným v trestnom konaní alebo iným vládnym orgánom. Ak je spoločnosť Huawei zapojená do reštrukturalizácie, fúzie a akvizície alebo do konkurzného či likvidačného konania v danej jurisdikcii, vaše osobné údaje môžu byť zverejnené v súvislosti s touto transakciou. Spoločnosť Huawei môže tiež zverejniť vaše údaje, ak je to vhodné, napríklad na účely plnenia zmluvných podmienok, ak sa domnievame, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na zabránenie fyzickej ujme alebo finančnej strate, alebo ak je to v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia alebo skutočnej nezákonnej činnosti.

4. Ako získať prístup k osobným údajom a kontrolovať ich

Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby všetky osobné údaje poskytnuté spoločnosti Huawei boli správne. Spoločnosť Huawei sa usiluje o zachovanie presnosti a úplnosti osobných údajov a o ich aktualizáciu.

V rozsahu vyžadovanom platnými právnymi predpismi môžete (i) mať právo na prístup k určitým osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, (ii) nás požiadať o aktualizáciu alebo opravu nepresností v týchto údajoch, (iii) namietať alebo obmedziť naše používanie vašich osobných údajov, (iv) požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov z našej databázy, a (v) získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi (právo na prenosnosť). Ak chcete uplatniť tieto práva kliknite tu a zašlite svoju spätnú väzbu online. Z bezpečnostných dôvodov sa môže vyžadovať vaša písomná žiadosť. Ak máme oprávnené dôvody domnievať sa, že žiadosť je podvodná, neuskutočniteľná alebo môže ohroziť súkromie iných osôb, môžeme ju odmietnuť.

Ak to umožňujú platné zákony, keď spoločnosť Huawei spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu máte právo kedykoľvek takýto súhlas odvolať. Odvolanie však nemá vplyv na legitímnosť a účinnosť toho, ako spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu pred odvolaním, ani na spracúvanie údajov na základe iného dôvodu, než je váš súhlas.

Ak si myslíte, že spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, nie je v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov, môžete sa obrátiť na príslušný orgán na ochranu údajov. Informácie o kontaktovaní dozorného orgánu môžete získať na adrese http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Na Slovensku je príslušným dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky, adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, webová stránka: www.dataprotection.gov.sk/uoou/

5. Ako chránime a uchovávame vaše osobné údaje

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Používame vhodné fyzické, riadiace a technické opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, použitím, úpravou, poškodením alebo stratou. Na zabezpečenie dôvernosti údajov používame napríklad kryptografické technológie, ochranné mechanizmy na zabránenie útokom a mechanizmy kontroly prístupu, ktoré umožňujú len oprávnený prístup k vašim osobným údajom. Zamestnancom poskytujeme aj školenia o bezpečnosti a ochrane súkromia, aby sme zvýšili ich povedomie o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Huawei sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje, avšak upozorňujeme, že žiadne bezpečnostné opatrenie nie je dokonalé.

Pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje iné predĺženie doby uchovávania, vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné na účely uvedené v týchto zásadách. Doba uchovávania údajov sa môže líšiť v závislosti od scenára, produktu a služby. Štandardy, ktoré spoločnosť Huawei používa na určenie doby uchovávania, sú tieto: čas potrebný na uchovávanie osobných údajov na splnenie obchodných účelov vrátane poskytovania produktov a služieb; vedenie príslušných transakcií a obchodných záznamov; kontrola a zlepšovanie výkonnosti a kvality produktov a služieb; zaistenie bezpečnosti systémov, produktov a služieb; riešenie prípadných otázok alebo sťažností používateľov a lokalizácia problémov; či používateľ súhlasí s dlhšou dobou uchovávania; či zákony, zmluvy a iné rovnocenné predpisy majú osobitné požiadavky na uchovávanie údajov atď. Vaše registračné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým bude váš účet potrebný na poskytovanie služieb. Môžete sa rozhodnúť zrušiť registráciu svojho konta. Po zrušení registrácie vášho účtu vám prestaneme poskytovať produkty a služby prostredníctvom vášho účtu a vymažeme vaše príslušné osobné údaje za predpokladu, že vymazanie nie je stanovené inak na základe osobitných právnych požiadaviek.

6. Ako spracúvame osobné údaje detí

Naše webové stránky, produkty a služby sú primárne určené pre dospelých. Dieťa si nesmie vytvoriť konto Huawei bez súhlasu rodiča alebo opatrovníka. Ak sa osobné údaje dieťaťa zhromažďujú s predchádzajúcim súhlasom rodičov, údaje použijeme alebo zverejníme len v súlade so zákonom, s výslovným súhlasom rodičov alebo opatrovníkov dieťaťa, alebo ak je to nevyhnutné na ochranu dieťaťa. Ak náhodou získame osobné údaje dieťaťa bez overeného predchádzajúceho súhlasu rodičov dieťaťa, pokúsime sa tieto údaje čo najskôr vymazať.

7. Poskytovatelia tretích strán a ich služby

V záujme zabezpečenia pozitívneho používateľského zážitku môžete dostávať obsah alebo webové odkazy od tretích strán, ktoré nie sú spoločnosť Huawei a jej partneri (ďalej len „tretie strany“). Spoločnosť Huawei nemá právo kontrolovať takéto tretie strany, avšak vy máte možnosť si zvoliť, či chcete používať odkazy, prezerať obsah a/alebo pristupovať k produktom alebo službám poskytovaným tretími stranami.

Spoločnosť Huawei nemôže kontrolovať postupy ochrany osobných údajov a zásady ochrany údajov tretích strán, na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady. Ak takejto tretej strane poskytnete osobné údaje, prečítajte si a oboznámte sa so zásadami ochrany osobných údajov tejto tretej strany.

8. Medzinárodné prenosy vašich osobných údajov

Ako globálna spoločnosť môže spoločnosť Huawei vaše osobné údaje spracúvať alebo k nim pristupovať v krajine/regióne, v ktorom používate naše produkty a služby, alebo v iných krajinách/regiónoch, v ktorých má spoločnosť Huawei alebo jej pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti, poskytovatelia služieb alebo obchodní partneri zastúpenie. Tieto jurisdikcie môžu mať rôzne zákony o ochrane údajov. Za takýchto okolností spoločnosť Huawei prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa údaje spracúvali v súlade s týmito zásadami a platnými zákonmi, čo zahŕňa aj prenos osobných údajov dotknutej osoby z EÚ do krajiny alebo regiónu, ktorý ešte nebol Komisiou EÚ uznaný ako krajina alebo región s primeranou úrovňou ochrany údajov, pričom môžeme použiť rôzne právne mechanizmy, ako je podpísanie štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou EÚ, získanie súhlasu s cezhraničným prenosom dotknutej osoby v EÚ alebo zavedenie bezpečnostných opatrení, ako je anonymizácia osobných údajov pred cezhraničným prenosom údajov. Kliknutím tu získate kópiu štandardných zmluvných doložiek EÚ.

9. Aktualizácie týchto zásad

Spoločnosť Huawei si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať alebo zmeniť tieto zásady. V prípade akýchkoľvek zmien budeme na tejto stránke zverejňovať najnovšie zásady ochrany osobných údajov. Ak dôjde k významným zmenám v zásadách ochrany osobných údajov, môžeme vás o tom informovať rôznymi kanálmi, napríklad zverejnením oznámenia na našej webovej lokalite alebo zaslaním priameho oznámenia.

10. Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek sťažnosti alebo problémy týkajúce sa ochrany osobných údajov a chcete sa obrátiť na úradníka pre ochranu údajov (DPO) spoločnosti Huawei, kliknite tu alebo napíšte na oddelenie úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Huawei, adresa: Hansaallee 205, 40549 Düsseldorf, Nemecko.

Ak spoločnosť Huawei spracúva vaše osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, správcom príslušných osobných údajov je subjekt spoločnosti Huawei, ktorý reaguje na vašu žiadosť, kontaktuje vás, poskytuje vám produkty alebo služby alebo s vami podpísal alebo sa chystá podpísať zmluvu. Správcom vašich osobných údajov môže byť najmä spoločnoť Huawei Technologies (Slovak) s.r.o., se sídlom v Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovensko. Kliknutím tu získate d’alšie kontakty na subjekty Huawei.

Posledná aktualizácia: November 2023