Model: SUN2000-10KTL-M1, LUNA2000-15kWh

COD: Október 2020

Kľúčová hodnota: Využíva kompletné optimalizačné riešenie a systém skladovania energie.