Model: SUN2000-36KTL

COD: Máj 2018

Kľúčová hodnota: Strešný projekt s funkciou inteligentnej prúdovo-napäťovej diagnostiky a pripojením k systému riadenia Huawei FusionSolar výrazne znižuje prevádzkové náklady.