Modell: SUN2000 - 6KTL-M1+LUNA2000 10kWh, Smart PV Optimizer

COD: April 2021

Nyckelvärde: Fall med nya bostäder 2021, detta projekt med fullständiga Huawei FusionSolar smarta PV-lösningar för bostäder.