Högre användbar kapacitet, högre säkerhetsstandard
1 Smart String ESS
4 Smart PCS
3 Smart transformatorstation
Mer energi
Optimering på paketnivå
Optimerare för batteripaket
Säkerställa mer användbar energi vid toppbelastning
Optimering på racknivå
Smart Rack Controller
Säkerställande av konstant uteffekt för frekvensreglering
Smart drift och underhåll
Smart PV Management System
Fyrdubbelt förfinad hantering
Visualiserad driftsstatus
Automatisk SOC-kalibrering
Nivåkalibrering av batteripaket som inte påverkar driften
Optimal investering
Förstärkning av stödbatterier
Stöd för gammal och ny batteriblandning, vilket möjliggör flexibla investeringar
Stöd för palltransporter
Prefabricerad installation
Konstruktion med hög energitäthet
"4+2" skydd på flera nivåer, säkerhet och tillförlitlighet
Proaktiv avstängning på rack och pack 4-nivå
Fysisk isolering på system 2-nivå