Grön och stabil elförsörjning med optimal LCOE Banbrytande lösning för mikro-elnät i 100 MW-skala
1 Smart PV-kontroll
2 Smart String ESS
3 Smart transformatorstation
4 Smart PCS
Högre motståndskraft
Övergång online för medelspänning mellan elnätsanslutna och ö-driftslägen, vilket effektivt undviker strömavbrott
Flera elnätsanslutna anläggningar kan passera igenom, vilket effektivt undviker förluster i samband med strömavbrott
Optimal effektkvalitet: Elnätsansluten THDi < 1 %, Ej elnätsanslutet THDu < 1,5 %.
* THDu <1,5 % med linjära belastningar i ej elnätsanslutet läge.
Huawei Huawei
2:1 PV/BESS-förhållande, maximal minskning av 50 % BESS-konfigurationer.
optimal 02 optimal 02 mobile
Proaktiv säkerhet
PV
Smart avstängning på strängnivå och Smart Connector Temperature Detection för säkerhet i solcellssystem
Smart String ESS
Aktivt larm, fyrdubbelt säkerhetsskydd