Integritetspolicy

Huawei Technologies Co. Ltd och dess dotterbolag, Huawei Technologies Sweden AB (kollektivt "Huawei", "vi", "oss" och "vår") respekterar din integritet. Läs följande för att få veta mer om vår integritetspolicy ("denna policy"). Denna policy gäller för Huaweis webbplatser, produkter och tjänster som visar eller tillhandahåller länkar till denna policy.

Denna policy beskriver hur Huawei behandlar dina personuppgifter, men den kan inte täcka alla möjliga scenarier för databehandling. Huawei kan informera dig om produkt- eller tjänstespecifik datainsamling genom kompletterande policyer eller meddelanden som tillhandahålls före insamlingen.

Denna policy beskriver:

1. Hur vi samlar in och använder dina personuppgifter

2. Cookies och liknande tekniker

3. Hur vi lämnar ut personuppgifter

4. Hur du får tillgång till och kontrollerar dina personuppgifter

5. Hur vi skyddar dina personuppgifter

6.Hur vi behandlar barns personuppgifter

7. Tredjepartsleverantörer och deras tjänster

8. Internationella överföringar av dina personuppgifter

9. Uppdateringar av denna policy

10. Hur du kontaktar oss

1. Hur vi samlar in och använder dina personuppgifter

Med personuppgifter avses alla uppgifter som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera en fysisk person. Du förser oss direkt med sådana uppgifter när du använder våra webbplatser, produkter eller tjänster eller interagerar med oss genom att till exempel skapa ett Huawei-konto eller kontakta oss för support. Vi kan även inhämta data genom att registrera hur du interagerar med våra webbplatser, produkter eller tjänster. Vi kan till exempel använda tekniker som cookies eller ta emot användningsdata från programvara som körs på din enhet. Om lagen tillåter det kan vi också få uppgifter från offentliga och kommersiella tredjepartskällor, till exempel genom att köpa statistik från andra företag för att stödja våra tjänster. De personuppgifter som vi samlar in omfattar namn, kön, företagsnamn, befattning, post- och e-postadresser, telefonnummer, inloggningsuppgifter (konto och lösenord), foton och intygsinformation etc., beroende på hur du interagerar med Huawei, t.ex. den webbplats du besöker eller de produkter och tjänster du använder. Vi samlar också in information som du ger oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, t.ex. information om förfrågningar som du lämnar eller frågor eller information som du lämnar till kundtjänsten.

Innan du använder Huaweis produkter eller tjänster kan du behöva lämna personuppgifter. I vissa fall kan du välja att inte lämna ut dina personuppgifter till Huawei. Om du inte lämnar vissa uppgifter till Huawei kan det dock innebära att vi inte kan tillhandahålla dig vissa produkter eller tjänster eller svara på ett problem som du har tagit upp.

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skapa ett konto.
 • Uppfyllande av dina transaktions- eller tjänsteförfrågningar, inklusive att uppfylla beställningar, leverera, aktivera eller verifiera produkter eller tjänster, tillhandahålla utbildning och certifiering, hantera och bearbeta utbildnings- och certifieringsprov, delta i aktiviteter på plats eller virtuella aktiviteter, uppfylla dina önskemål om ändringar eller tillhandahålla dig den begärda informationen (t.ex. marknadsföringsmaterial för produkter och tjänster och vitböcker) samt tillhandahålla teknisk support.
 • Baserat på ditt samtycke kan vi kontakta dig genom att skicka dig information om produkter och tjänster som kan intressera dig, inbjudan till Huawei-aktiviteter (inklusive kampanjer), marknadsundersökningar eller nöjdhetsundersökningar eller skicka dig marknadsföringsinformation. Om du inte vill ta emot denna typ av information kan du när som helst välja bort den.
 • Skicka dig viktiga meddelanden, till exempel om installation och uppdateringar av operativsystem eller program.
 • Tillhandahålla en anpassad användarupplevelse och anpassat innehåll.
 • Kvalificera och hantera leverantörer och affärspartner samt kommunicera och arbeta med leverantörer och affärspartner
 • Förbättra våra produkter och tjänster genom interna revisioner, dataanalyser och forskning.
 • Analysera effektiviteten i vår affärsverksamhet och utvärdera marknadsandelar.
 • Felsökning när du skickar oss felrapporter.
 • Synkronisering, delning och lagring av data som du laddar upp eller laddar ner och de data som behövs för uppladdning och nedladdning.
 • Säkerställa säkerheten för våra produkter, tjänster och kunder eller användare, genomföra och förbättra våra program för förebyggande av förluster och bedrägeribekämpning.
 • Att följa och upprätthålla tillämpliga lagkrav, industristandarder och våra policyer.

Huawei kan också samla in och använda icke-personligt identifierbar information (Non-PII). Icke-PII är information som inte kan användas för att identifiera en viss person. Huawei samlar till exempel in statistiska uppgifter, som antalet besök på webbplatsen. Vi samlar in dessa uppgifter för att förstå hur användarna använder våra webbplatser, produkter och tjänster så att vi kan förbättra våra tjänster och bättre tillgodose dina behov. Huawei kan samla in, använda, behandla, överföra eller avslöja icke-PII för andra ändamål efter eget gottfinnande.

Vi kommer att sträva efter att isolera dina personuppgifter från icke-PII och se till att de två typerna av uppgifter används separat. Om personuppgifter kombineras med andra uppgifter än PII kommer de fortfarande att behandlas som personuppgifter under behandlingen.

Huawei kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med kraven i tillämpliga lagar på en lämplig rättslig grund, inklusive:

 • Behandling av dina personuppgifter för att uppfylla avtalet när vi svarar på en transaktion eller en begäran om tjänster;
 • Behandling av dina personuppgifter med ditt samtycke;
 • Behandling baserad på Huaweis eller en tredje parts legitima intressen när vi använder dina personuppgifter för att kontakta dig, genomföra marknadsförings- eller marknadsundersökningar, förbättra våra produkter och tjänster, genomföra och förbättra våra program för förebyggande av förluster och bedrägeribekämpning och andra ändamål. Legitima intressen inkluderar att göra det möjligt för oss att effektivare hantera och driva vår verksamhet och tillhandahålla våra produkter och tjänster, skydda säkerheten för våra verksamheter, system, produkter, tjänster och kunder, intern förvaltning, följa interna policyer och processer samt andra legitima intressen som beskrivs i denna policy;
 • Behandla dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att följa och uppfylla rättsliga förpliktelser.

2. Cookies och liknande tekniker

2.1 Cookie

För att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt kan vi ibland placera en liten datamängd, en så kallad cookie, på din dator eller mobila enhet. En cookie är en textfil som lagras av en webbserver på en dator eller mobil enhet. Innehållet i en cookie kan endast hämtas eller läsas av den server som skapar denna cookie. Texten i en cookie består ofta av identifierare, webbplatsnamn och vissa siffror och tecken. Cookies är unika för de webbläsare eller mobilapplikationer du använder och gör det möjligt för webbplatser att lagra uppgifter som dina preferenser eller varor i din kundkorg.

Precis som många andra webbplatser och Internetleverantörer använder Huawei cookies för att förbättra användarupplevelsen. Sessionscookies raderas efter varje besök, medan permanenta cookies förblir kvar under flera besök. Cookies gör det möjligt för webbplatser att komma ihåg dina inställningar, t.ex. språk, teckensnittsstorlek på din dator eller mobila enhet eller andra webbläsarinställningar. Detta innebär att användaren inte behöver återställa inställningarna vid varje besök. Om kakor inte används kommer webbplatser däremot att behandla dig som en ny besökare varje gång du laddar en webbsida. Om du till exempel omdirigeras till en annan webbsida från en webbplats som du redan är inloggad på och sedan återvänder till den ursprungliga webbplatsen kommer den inte att känna igen dig och du måste logga in igen.

Huawei kommer inte att använda cookies i något syfte annat än vad som anges i denna policy. För mer information om vår användning av cookies, se vårt meddelande om cookies. Du kan hantera eller radera cookies utifrån dina egna preferenser. Du kan rensa alla cookies som finns lagrade på din dator, och de flesta webbläsare har möjlighet att blockera cookies. Om du gör det måste du dock ändra användarinställningarna varje gång du besöker vår webbplats. Här hittar du information om hur du hanterar cookie-inställningar för din webbläsare:

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera

2.2 Webbfyrar (Web Beacons) och pixeltaggar

Utöver cookies kan vi också använda andra liknande tekniker på våra webbplatser, som webbfyrar och pixeltaggar. När du till exempel får ett e-postmeddelande från Huawei kan det innehålla en klicklänk som länkar till en webbsida från Huawei. Om du klickar på länken kommer Huawei att spåra ditt besök för att hjälpa oss att lära oss mer om dina preferenser för produkter och tjänster och förbättra vår kundservice. En webbfyr (web beacon) är en transparent grafisk bild som är inbäddad på en webbplats eller i ett e-postmeddelande. Vi använder pixeltaggar i e-postmeddelanden för att ta reda på om ett e-postmeddelande har öppnats. Du kan när som helst avregistrera dig från Huaweis sändlista om du inte vill bli spårad på detta sätt.

Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies, webbfyrar och pixeltaggar enligt beskrivningen ovan.

3. Hur vi lämnar ut personuppgifter

Huawei delar dina personuppgifter med andra partners, enligt beskrivningen i denna policy, när tjänsterna tillhandahålls av partners som godkänts av Huawei. När du till exempel gör ett online-köp från Huawei måste vi dela dina personuppgifter med logistikleverantören för att ordna transporten eller med en partner för att tillhandahålla tjänster. Som ett globalt företag kan vi dessutom dela personuppgifter med Huaweis dotterbolag och samarbetspartners.

För att följa gällande lagar eller svara på giltiga rättsliga förfaranden kan Huawei också lämna ut dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga organ. Om Huawei är inblandat i en omstrukturering, fusion och förvärv eller en konkurs- eller likvidationsprocess i en viss jurisdiktion kan dina personuppgifter lämnas ut i samband med transaktionen. Huawei kan även lämna ut dina uppgifter när det är lämpligt, till exempel för att genomföra villkor, när vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt att lämna ut dem för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust, eller när det är i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet.

4. Hur du får åtkomst till och kontrollerar dina personuppgifter

Det är ditt ansvar att se till att alla personuppgifter som lämnas till Huawei är korrekta. Huawei är engagerad i att upprätthålla personuppgifternas riktighet och fullständighet och hålla dem uppdaterade.

I den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag kan du (i) ha rätt att få tillgång till vissa personuppgifter som vi har om dig, (ii) begära att vi uppdaterar eller korrigerar felaktigheter i dessa uppgifter, (iii) invända mot eller begränsa vår användning av dina personuppgifter, och (iv) be oss radera dina personuppgifter från vår databas. Om du vill utöva dessa rättigheter kan du klicka här för att lämna din feedback online. Din skriftliga begäran kan krävas av säkerhetsskäl. Vi kan avslå begäran om vi har rimliga skäl att tro att begäran är bedräglig, ogenomförbar eller kan äventyra andras integritet.

Om tillämplig lagstiftning tillåter det har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst när Huawei behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke. Återtagandet påverkar dock inte legitimiteten och effektiviteten i hur vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke innan återtagandet görs, och det påverkar inte heller någon behandling av uppgifter baserat på en annan motivering än ditt samtycke.

Om du anser att det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter inte överensstämmer med gällande dataskyddslagar kan du kontakta den relevanta behöriga dataskyddsmyndigheten. Information om hur du kontaktar EU:s dataskyddsmyndigheter finns på http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

5. Hur vi skyddar och behåller dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss. Vi använder lämpliga fysiska, administrativa och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, avslöjande, användning, ändring, skada eller förlust. Vi använder till exempel kryptografisk teknik för datakonfidentialitet, skyddsmekanismer för att förhindra attacker och åtkomstkontrollmekanismer för att endast auktoriserade personer ska få tillgång till dina personuppgifter. Vi erbjuder också utbildning om säkerhet och integritetsskydd för anställda för att öka deras medvetenhet om skyddet av personuppgifter. Huawei har åtagit sig att skydda dina personuppgifter, men observera att ingen säkerhetsåtgärd är perfekt.

Vi kommer inte att behålla dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de syften som anges i denna policy, såvida inte lagen kräver eller tillåter att lagringsperioden förlängs på annat sätt. Datalagringsperioden kan variera beroende på scenario, produkt och tjänst. De standarder som Huawei använder för att fastställa lagringsperioden är följande: den tid som krävs för att spara personuppgifter för att uppfylla affärssyften, inklusive tillhandahållande av produkter och tjänster, upprätthålla motsvarande transaktions- och affärsregister, kontrollera och förbättra produkternas och tjänsternas prestanda och kvalitet, säkerställa säkerheten för system, produkter och tjänster, hantera eventuella frågor eller klagomål från användare och lokalisera problem, om användaren samtycker till en längre lagringsperiod, om lagar, avtal och andra likvärdiga bestämmelser har särskilda krav på lagring av uppgifter etc. Vi kommer att behålla din registreringsinformation så länge som ditt konto är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster. Du kan välja att avregistrera ditt konto. När du har avregistrerat ditt konto kommer vi att sluta tillhandahålla dig produkter och tjänster via ditt konto och radera dina relevanta personuppgifter, förutsatt att radering inte föreskrivs på annat sätt i särskilda rättsliga krav.

6. Hur vi behandlar barns personuppgifter

Våra webbplatser, produkter och tjänster är i första hand avsedda för vuxna. Ett barn får inte skapa ett Huawei-konto utan en förälders eller vårdnadshavares samtycke. Om ett barns personuppgifter samlas in med föräldrarnas samtycke kommer vi endast att använda eller lämna ut uppgifterna i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag, med uttryckligt samtycke från barnets föräldrar eller vårdnadshavare, eller när det är nödvändigt för att skydda barnet. Om vi oavsiktligt samlar in ett barns personuppgifter utan att ha verifierat barnets föräldrars samtycke i förväg försöker vi radera uppgifterna så snart som möjligt.

7. Tredjepartsleverantörer och deras tjänster

För att säkerställa en positiv användarupplevelse kan du få innehåll eller webblänkar från andra tredje parter än Huawei och dess partner ("tredje parter"). Huawei har inte rätt att kontrollera sådana tredje parter, men du kan välja om du vill använda länkarna, se innehållet och/eller få tillgång till produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje parter.

Huawei kan inte kontrollera sekretessrutiner och dataskyddspolicyer för tredje parter som inte omfattas av denna policy. När du lämnar personuppgifter till en sådan tredje part ska du läsa och ta del av den tredje partens sekretesspolicy.

8. Internationella överföringar av dina personuppgifter

Som ett globalt företag kan dina personuppgifter som samlas in av Huawei behandlas eller nås i det land/den region där du använder våra produkter och tjänster eller i andra länder/regioner där Huawei eller dess samarbetspartners, dotterbolag, tjänsteleverantörer eller affärspartner är närvarande. Dessa jurisdiktioner kan ha olika dataskyddslagar. Under sådana omständigheter kommer Huawei att vidta åtgärder för att se till att uppgifterna behandlas i enlighet med denna policy och tillämpliga lagar, vilket innebär att vi vid överföring av den registrerades personuppgifter från EU till ett land eller en region som EU-kommissionen ännu inte har godkänt som ett land eller en region med en adekvat dataskyddsnivå kan använda oss av olika rättsliga mekanismer, som undertecknande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen, inhämtande av samtycke till den gränsöverskridande överföringen av en registrerad person i EU, eller genomförande av säkerhetsåtgärder som anonymisering av personuppgifter före gränsöverskridande dataöverföring. Du kan klicka här för att få en kopia av EU:s standardavtalsklausuler.

9. Uppdateringar av denna policy

Huawei förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ändra denna policy. Vi kommer att publicera den senaste sekretesspolicyn på den här sidan vid eventuella ändringar. Om större ändringar görs i sekretesspolicyn kan vi meddela dig via olika kanaler, till exempel genom att lägga ut ett meddelande på vår webbplats eller genom att skicka ett direkt meddelande till dig.

10. Hur du kontaktar oss

Om du har klagomål eller frågor om integritet och vill kontakta Huaweis dataskyddsombud, klicka här.

När dina personuppgifter behandlas av Huawei i enlighet med denna sekretesspolicy, är den Huawei-enhet som besvarar på din förfrågan, kontaktar dig, tillhandahåller produkter eller tjänster till dig eller har undertecknat eller är på väg att underteckna ett avtal med dig den personuppgiftsansvarige för de relaterade personuppgifterna. Du kan klicka här för att få kontaktuppgifter till Huawei-enheterna.

Senast uppdaterad: augusti 2023