bg2 bg2 pad bg2 m
En lösning som passar alla, enklare affärer
En lösning
passar alla scenarier för tak
En leverantör
tillhandahåller alla produkter och all utbildning
Ett servicefönster
för alla systemkomponenter före och efter försäljning
En optimerare passar de flesta poly- och mono PV-moduler
En app för att ställa in alla systemkomponenter
En ESS passar till både enfasiga och trefasiga växelriktare för bostäder
En växelriktare passar både för elnätsanslutning och reservdrift (via backupbox).
En optimerare passar de flesta poly- och mono PV-moduler
En app för att ställa in alla systemkomponenter
En ESS passar till både enfasiga och trefasiga växelriktare för bostäder
En växelriktare passar både för elnätsanslutning och reservdrift (via backupbox).
Optimal energikostnad
Upp till30%
Mer energi medoptimerare
Utan optimerare
Alla modulers prestanda begränsas av den svagaste modulen.
85%
90%
90%
90%

Uppgifterna ovan är endast avsedda som referens.

Med optimerare
Varje modul kan uppnå sin bästa prestanda för högre avkastning.
85%
100%
100%
100%
10 % mer användbar energi
Smart String ESS bortom
utformning
Energioptimerare

Utan optimerare

Med optimerare

Optimering
Producerar mer energi
med den inbyggda optimeraren
Hantering
Övervakning på modulär nivå
för enklare hantering
Mer än90 % Självförbrukningsgrad
Möt EMMA, din AI-assistent för energihantering
img Reliable img Reliable m
Aktivt, säkert och pålitligt
AI-driven AFCI
Självlärande nya ljusbågsfunktioner med AI-modell
Noggrann upptäckt av ljusbågsfel med hjälp av en algoritm för lokala neurala nätverk
Snabbt skydd mot ljusbågsfel genom avstängning av växelriktaren på 0,5s
0V Snabb avstängning på modulnivå
Säkerställ brandsäkerhet och undvik risker för installatören
EMC-certifiering
Produkterna klarar EMC-testkraven, säkerställer att ingen potentiell risk finns för kunden
4-lagers skydd
4-lagers skydd för Smart String ESS för högsta säkerhet
Bättre upplevelse
Design
Skapa fantastiska 3D-projekt för solcellsanläggningar
Driftsättning
Fusion Solar med en lösning som passar alla
DRIFT OCH UNDERHÅLL
Felpositionering på modulnivå
img showcase 1
Smart PV och ESS för bostäder
Nanjing, Kina
14,8 kWp
Komponenter 39 × 380Wp
Optimerare 39 × 450W
Växelriktare 2 × SUN2000-10KTL-M1
Batteri LUNA2000-30kWh
img showcase 2
Smart PV och ESS för bostäder
Sri Lanka
5,58 kWp
Växelriktare SUN2000-5KTL-L1
Batteri LUNA2000-5kWh
img showcase 3
Smart PV & ESS för bostäder
Nanjing, Kina
14,8 kWp
Komponenter 39 × 380Wp
Optimerare 39 × 450W
växelriktare 2 x SUN2000-10KTL-M1
Batteri LUNA2000-30kWh
img p1
Var kan man köpa
img woman
Gemenskap