Optimal LCOE, aktiv säkerhet, stöd för elnätet
Högre avkastning
Hög konverteringseffektivitet
Den effektiva topologin säkerställer hög omvandlingseffektivitet under alla arbetsförhållanden, oavsett om strålningen är hög eller låg.
SDS
Med AI-teknik och kontroll med sluten slinga kan man uppnå högre avkastning, särskilt i komplexa terräng- och väderscenarier.
Multi-MPPT-utformning
Högre europeisk effektivitet
Högre MPPT-effektivitet
Smart drift och underhåll
Smart diagnos av I-V-kurvor
Hjälper till att hitta och identifiera strängar med låg prestanda eller fel, vilket ger proaktivt underhåll, högre effektivitet i drift och underhåll och lägre driftskostnader.
Smart självrengörande fläkt
Växelriktaren vänder automatiskt på fläktarna beroende på temperatur, belysning och andra förhållanden för att avlägsna damm, vilket minskar antalet manuella rengöringstimmar.
Analys av diskretion
Skanning och lokalisering av mindre effektiva och onormala strängar snabbare och enklare för att minska onödiga besök på plats och förbättra effektiviteten inom drift och underhåll.
Säker och pålitlig
Dubbla säkerhetsskydd på likströmssidan – SSLD*
Vid fel på likströmssidan kan proaktiv identifiering och avstängning på millisekundnivå genomföras för att undvika att felet utvidgas.
*Smart frånkoppling på strängnivå
Dubbla säkerhetsskydd på likströmssidan –SCLD*
Fel på DC-sidan, som lösa eller skadade kontakter, kan identifieras och larm kan rapporteras i tid för att undvika brandrisker.
* Smart detektering av anslutningsnivåer
Hög tillgänglighet
Certifierad av TÜV, den tekniska tillgängligheten för smarta solcellskontroller uppgår till 99,999 %.
Stöd för elnät
SCR~1,1
Full effektdrift med SCR~1,1 Förbättrad anpassningsförmåga hos svaga elnät
SCCR~0,7 + SCR~1,1
Stora anpassningsmöjligheter till komplexa svaga elnät med UHV AC-seriekompensation
THDi<1%
Högre effektkvalitet