Modell: Komponenter: SUN2000-5KTL-L1, LUNA2000-5kWh

COD: December 2021

Nyckelvärde: Elnätsbunden nätmätning, TOU och säkerhetskopiering vid elnätsfel.