SUN2000-450W-P2 / SUN2000-600W-P
SUN2000-450W-P2-600W-P
banner_pic

Smart modulstyrenhet

Modell: SUN2000-450W-P2

Modell: SUN2000-600W-P

Optimering, för alla elbehov

video-img ic_play_icon

Mer energi,

för all din utrustning

Mer energi,

för all din

utrustning

Alla hushållsapparater, belysning, central AC och uppvärmning kan få tillräcklig energiförsörjning efter installation av Huawei smart modulstyrenhet. Varje panel kan arbeta för att leverera maximal effekt, utan påverkan från partiell skuggeffekt och modulfel, och uppnå accelererad effektalstring och högre avkastning¹.

more power
Upp till
0 persent
*mer effekt
 • Solar Panels on Every Side

  Solpaneler
  på varje sida

  Dra full fördel av ditt tak genom att installera solpaneler överallt där så är möjligt, och skapa mer grön el. Den smarta modulstyrenheten gör det möjligt för solpanelerna att arbeta fristående utan att störa varandra. Detta medger en flexibel installation på taket, utan risk för skuggning, och maximerar utnyttjandet av ytan.

  Genomsnittlig ökning på 30% av installationsytan

 • Personnel & Property Safety, First Priority

  Säkerhet för personal och egendom, högsta prioritet

  Huawei Smart modulstyrenhet utgör en tillförlitligt skyddsfunktion. I en nödsituation stängs inverteraren av omedelbart, eller vid strömavbrott aktiveras snabbnedstängningen (RSD) för modulspänningen, för att eliminera eventuella faror på högspänningstak för personal och räddningstjänst.

 • High Maintenance?Never

  Omfattande underhåll?
  Aldrig

  FusionSolar-appen gör det möjligt att direkt se plats och effektgenereringsstatus för solpanelerna. I händelse av felfunktion kan exakta reparationer utföras, vilket minskar drifts- och installationskostnaderna och förbättrar den övergripande effektiviteten.

 • high Quality Stay Powerful in All Weathers

  Hög kvalitet
  Tillräcklig effekt, oavsett väderlek

  Tuffa förhållanden och klimat, med höga temperaturer, snö, sandstorm och skyfall? Inga problem. Huawei smart modulstyrenhet håller vad den lovar, i alla extrema förhållanden och under lång tid.

  25 år

  Mycket lång garanti

Produktegenskaper

Produktegenskaper

logo_1

Modulnivå-optimering

Varje solpanel arbetar fristående, utan påverkan från andra paneler

logo_2

Utökad installations- kapacitet

Ytterligare solpaneler kan installeras.

logo_3

Flexibel design

Solpaneler kan installeras i olika riktningar.

logo_4

Snabb nedstängning

I händelse av fara kan högspänningstaket snabbt övergå till ett säkert läge.

logo_5

Effektalstring sövervakning

Realtidsövervakning av effektgenereringen i solpanelerna genom FusionSolar-appen.

logo_6

Feldetektering

Snabb detektering och reparation av defekta solpaneler.

logo_7

Snabb framtagning av fysiska layoutdiagram

Snabb generering av layoutdiagram genom scanning av QR-koden under installation på plats, vilket sparar tid.

logo_8

Kompatibilitet med 210 mm moduler*

Kompatibilitet med de flesta solpaneler som är tillgängliga på marknaden. 2

logo_9

Support för design med långa strängar

Möjliggör större strängkapacitet med färre strängar.2

A Home that Always Shines

Ett hem där solen alltid skiner

I slutet av 2023 hade FusionSolar Bostäder tillhandahållit ren energi för 3.3 miljoner bostäder i över 170 länder.

Rekommendationer

Smart Module Controller

Smart energistyrenhet

SUN2000-3/4/5/6KTL-L1
Läs mer
Smart String ESS

Smart sträng ESS

LUNA2000-5/10/15-S0
Läs mer
Smart Charger

SmartDesign 2.0

Skala din solarverksamhet
Läs mer

1. Den faktiska situationen är avhängig av elbehovet hos hushållsapparater och produktmodell.

2. Denna egenskap är unik för den smarta modulstyrenheten 1-i-2.

* Samtliga data framtagna vid tester i Huawei:s solkraftslaboratorium. De faktiska resultaten kan variera av olika anledningar.