โมเดล: SUN2000 - 6KTL-M1 + LUNA2000 10kWh, ตัวเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ

COD: เม.ย. 2021

คุณค่าหลัก: เคสที่อยู่อาศัยใหม่ในปี 2021 ซึ่งโปรเจคนี้มาพร้อมโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ FusionSolar Huawei เพื่อที่พักอาศัยแบบเต็มรูปแบบ