โมเดล: SUN2000-36KTL

COD: พ.ค. 2018

คุณค่าหลัก: โปรเจคหลังคาที่มีฟังก์ชันการวินิจฉัย IV อัจฉริยะและเชื่อมต่อกับระบบการจัดการ Huawei FusionSolar ช่วยลดค่าการดำเนินงานอย่างมาก