โปรโมชั่นหัวเว่ยสมาร์ทพีวี

เงื่อนไขและข้อกําหนด:

ข้อกําหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น:

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ('ข้อกําหนดและเงื่อนไข') ที่เผยแพร่โดยบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีสํานักงานจดทะเบียนอยู่ที่เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ห้องเลขที่ GN01-04 ชั้น 34 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เงื่อนไขของผู้ร่วมกิจกรรม

1. ผู้ใช้งานจริง: ผู้ใช้งานจริง หมายถึง บุคคล/บริษัทที่ซื้อโซลูชัน Huawei Smart PV และใช้โซลูชันด้วยตนเอง

2. ผู้ติดตั้ง: ผู้ติดตั้ง หมายถึง บริษัทที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากคู่ค้า Smart PV & ESS ของหัวเว่ย และจัดหาโซลูชันและบริการ Smart PV & ESS ให้กับผู้ใช้งานจริงโดยตรง

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ใช้งานจริงเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ ประเภทและรุ่นที่ร่วมรายการ

ประเภทสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์
อินเวอร์เตอร์สำหรับที่อยู่อาศัย (Inverter) SUN2000-3KTL-L1,
SUN2000-5KTL-L1,
SUN2000-5KTL-M1
SUN2000-10KTL-M1,
SUN2000-12KTL-M2/5,
SUN2000-15KTL-M2/5,
SUN2000-20KTL-M2/5
แบตเตอรี่ (Battery) LUNA2000-10-S0 (LUNA2000-5KW-C0 + 2 * LUNA2000-5-E0),
LUNA2000-15-S0 (LUNA2000-5KW-C0 + 3 * LUNA2000-5-E0)
ออพติไมซ์เซอร์ (Optimizer) SUN2000-600W-P
ตัวชาร์จเอซี (AC Charger) SCharger-7KS-S0,
SCharger-22KT-S0

โปรโมชั่น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ อินเวอร์เตอร์สำหรับที่อยู่อาศัย , อินเวอร์เตอร์สำหรับที่อยู่อาศัย และแบตเตอรี่, อินเวอร์เตอร์สำหรับที่อยู่อาศัย แบตเตอรี่ ออพติไมซ์เซอร์ และตัวชาร์จเอซี ('ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม') ระหว่างเวลา 00:01 น. (GMT+7) วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ถึง 23:59 น. (GMT+7) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 จึงจะมีสิทธิได้รับของรางวัล ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ชุดของขวัญ
อินเวอร์เตอร์สำหรับที่อยู่อาศัย บัตรของขวัญจากเซนทรัล (มูลค่า 1,000 บาท) หรือ นาฬิกา Huawei Band 8 (มูลค่า 1,899 บาท)
อินเวอร์เตอร์ที่อยู่อาศัย และ แบตเตอรี่ บัตรของขวัญจากเซนทรัล (มูลค่า 10,000 บาท) หรือ แท็บเล็ต HUAWEI MatePad 10.4 (มูลค่า 10,990 บาท)
อินเวอร์เตอร์สำหรับที่อยู่อาศัย แบตเตอรี่ ออพติไมซ์เซอร์ และตัวชาร์จเอซี บัตรของขวัญจากเซนทรัล (มูลค่า 12,000 บาท) หรือ สมาร์ทวอช HUAWEI WATCH GT 3 Pro (มูลค่า 11,990 บาท)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: (ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ร้าน Huawei Experience Stores และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ)

โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถรับรางวัล ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยผ่านทางช่องทางเลือกรับ ดังนี้

1. Huawei Experience Stores (เฉพาะสาขา จีทาวเวอร์ แกรนด์พระราม 9 เท่านั้น) หรือ

2. จัดส่งทางไปรษณีย์โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมให้หัวเว่ยสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดส่งของรางวัลตามกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรม จะรับแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยินยอมก่อนที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (https://solar.huawei.com/th/privacy)

หลักเกณฑ์

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ใช้งานจริง และ SN ของผลิตภัณฑ์จะต้องไม่มีการอ้างสิทธิ์ในระบบมาก่อน

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเซ็นสัญญาการซื้อกับผู้ติดตั้ง ช่วงวันที่ 23 พ.ค. 2566 ถึง วันที่ 1 ต.ค. 2566

5. หลังจากซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการโปรโมชั่นนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งคําร้องแลกรับของขวัญได้ที่ ที่นี่ ระหว่างเวลา 00:01 (GMT+7) วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ถึง 23:59 (GMT+7) วันที่ 31 ตุลาคม 2566 น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลหมายเลข SN ของผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ และอัพโหลดสําเนาหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ทำการซื้อก่อนเวลา 23:59 น. (GMT+7) วันที่ 30 กันยายน 2566 จึงจะมีสิทธิรับของขวัญ

6. หัวเว่ยจะยืนยันการแลกรับของขวัญภายใน 5 วันทําการหลังจากการตรวจสอบการเคลมสําเร็จ

7. หัวเว่ยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรม ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. หัวเว่ยขอสงวนสิทธิงดมอบรางวัล หากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในกิจกรรม

9. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้

10. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด ส่งมอบตามลำดับก่อน-หลังจนกว่าของแถมจะหมด

11. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเป็นสินค้าประเภทอื่นได้หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่มีการรับประกัน

12. การกระทำใดๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ดำเนินตามเจตนารมณ์ของผู้จัดกิจกรรม ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเพื่อให้ได้รับรางวัล จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ได้รับของรางวัลจากกิจกรรมนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ สามารถเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายได้

13. การคุ้มครองข้อมูล: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ไว้เมื่อทําการอ้างสิทธิ์ภายใต้โปรโมชั่นนี้จะได้รับการประมวลผลตามประกาศความเป็นส่วนตัวของโปรโมชั่นของ Huawei ที่ https://solar.huawei.com/th/privacy