Model: Komponenty: SUN2000-5KTL-L1, LUNA2000-5kWh

COD: December 2021

Kľúčová hodnota: Viazané meranie siete, TOU a zálohovanie pri výpadku siete.