Model: SUN2000-8~36KTL

COD: Október 2019

Kľúčová hodnota: Najväčší distribuovaný projekt v regióne MEA.