Modell: SUN2000-10KTL-M1, LUNA2000-15 kWh

COD: Oktober 2020

Nyckelvärde: Utnyttjar hela optimeringslösningen och energilagringssystemet.