Μοντέλο: SUN2000-10KTL-M1, LUNA2000-15kWh

Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας: Οκτώβριος 2020

Προστιθέμενη Αξία: Χρησιμοποιεί τη λύση πλήρους βελτιστοποίησης με Optimizers και το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας.