Βέλτιστο LCOE, Ενεργητική Ασφάλεια, Υποστήριξη Δικτύου
Υψηλότερες Αποδόσεις
Υψηλή Απόδοση Μετατροπής
Η αποτελεσματική τοπολογία εξασφαλίζει υψηλή απόδοση μετατροπής σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας, ανεξαρτήτως του επιπέδου της ηλιακής ακτινοβολίας
SDS
Με την τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης και έλεγχο κλειστού βρόχου, μπορούν να επιτευχθούν υψηλότερες αποδόσεις, ειδικά σε σύνθετες εδαφικές και καιρικές συνθήκες
Σχεδίαση πολλαπλών MPPT
Υψηλότερη Ευρωπαϊκή Απόδοση
Υψηλότερη απόδοση MPPT
Έξυπνη Λειτουργία και Συντήρηση
Smart I-V Curve Diagnosis
Εντοπίστε και αναγνωρίστε τις στοιχειοσειρές με χαμηλή απόδοση ή δυσλειτουργία, επιτυγχάνοντας προληπτική συντήρηση, υψηλότερη αποδοτικότητα λειτουργίας και συντήρησης και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.
Έξυπνος Ανεμιστήρας Αυτόματου Καθαρισμού
Ο μετατροπέας ρυθμίζει αυτόματα τους ανεμιστήρες του ανάλογα με τη θερμοκρασία, τον φωτισμό και άλλες συνθήκες για την απομάκρυνση της σκόνης, μειώνοντας τις ώρες χειροκίνητου καθαρισμού.
Ανάλυση με διακριτική ικανότητα
Η σάρωση και ο εντοπισμός λιγότερο αποδοτικών και μη φυσιολογικών στοιχειοσειρών, επιτυγχάνεται πιο γρήγορα και εύκολα για τη μείωση των περιττών επισκέψεων στην εγκατάσταση, βελτιώνοντας την απόδοση της λειτουργίας και συντήρησης.
Ασφάλεια και Aξιοπιστία
Διπλή προστασία και ασφάλεια στην πλευρά DC —SSLD*
Για σφάλματα στην πλευρά DC, μπορεί να εφαρμοστεί προληπτικός εντοπισμός και αποσύνδεση σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, ώστε να μην επεκταθεί η βλάβη.
*Έξυπνη αποσύνδεση σε επίπεδο στοιχειοσειράς
Διπλή προστασία και ασφάλεια στην πλευρά DC —SCLD*
Είναι δυνατός ο εντοπισμός βλαβών στην πλευρά DC, όπως χαλαροί ή κατεστραμμένοι κονέκτορες, και η έγκαιρη αναφορά συναγερμών για την αποφυγή κινδύνων πυρκαγιάς.
* Έξυπνη ανίχνευση σε επίπεδο κονέκτορα
Υψηλή Διαθεσιμότητα
Με πιστοποίηση από την TÜV, η τεχνική διαθεσιμότητα του μετατροπέα φτάνει το 99,999%.
Υποστήριξη δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
SCR~1,1
Πλήρης λειτουργία ισχύος με SCR~1,1. Βελτιωμένη προσαρμοστικότητα των δικτύων χαμηλής ισχύος
SCCR~0,7 + SCR~1,1
Μεγάλη προσαρμογή σε σύνθετο δίκτυο χαμηλής ηλεκτρικής ενέργειας με αντιστάθμιση σειράς UHV AC (υπερυψηλή τάση AC)
THDi<1%
Υψηλότερη ποιότητα ισχύος