Πράσινη και ανθεκτική τροφοδοσία ρεύματος με πρωτοποριακή λύση δικτύου μικρής κλίμακας 100 MW βέλτιστου LCOE
1 Smart PV controller (Μετατροπέας)
2 Smart String ESS
3 Smart Transformer Station (Έξυπνος υποσταθμός μετασχηματισμου)
4 Έξυπνο PCS
Μεγαλύτερη Ανθεκτικότητα
Διαδικτυακή μετάβαση μέσης τάσης, μεταξύ λειτουργίας με διασυνδεδεμένο δίκτυο και μη διαδυνδεδεμένο δίκτυο, αποφεύγοντας αποτελεσματικά απώλειες λόγω διακοπών ρεύματος
Πολλαπλή ανοχή σε διακυμάνσεις τάσης εκτός δικτύου, αποφεύγοντας αποτελεσματικά απώλειες λόγω διακοπών ρεύματος
Βέλτιστη ποιότητα ισχύος: THDi συνδεδεμένο σε δίκτυο < 1%, THDu εκτός δικτύου < 1,5%
* THDu < 1,5% με γραμμικά φορτία σε λειτουργία εκτός δικτύου.
Huawei Huawei
Αναλογία 2:1 Φ/Β / BESS, οδηγώντας σε μέγιστη μείωση έως 50% της παραμετροποίησης του BESS
optimal 02 optimal 02 mobile
Προληπτική ασφάλεια
Φ/Β
Έξυπνη αποσύνδεση σε επίπεδο στοιχειοσειράς και έξυπνη ανίχνευση θερμοκρασίας κονέκτορα για την ασφάλεια του Φ/Β συστήματος
Smart String ESS
Ενεργός Συναγερμός, τετραπλή προστασία ασφαλείας συστήματος