Υψηλότερη Ωφέλιμη Χωρητικότητα, Υψηλότερο Πρότυπο Ασφαλείας
1 Smart String ESS
4 Smart PCS
3 Smart Transformer Station
Περισσότερη Ενέργεια
Βελτιστοποίηση σε επίπεδο συστοιχίας κελιών (battery pack)
Battery Pack Optimizer (Optimizer συστοιχίας κελιών)
Εξασφάλιση περισσότερης αξιοποιήσιμης ενέργειας για εξοικονόμηση σε ώρες αιχμής (peak shaving)
Βελτιστοποίηση σε επίπεδο ελεγκτή μπαταριών (battery rack)
Έξυπνος ελεγκτής rack (Smart Rack Controller)
Εξασφάλιση σταθερής ισχύος εξόδου για ρύθμιση συχνότητας
Έξυπνη Λειτουργία και Συντήρηση
Smart PV Management System
Τετραπλή βελτιωμένη διαχείριση
Οπτικοποιημένη κατάσταση λειτουργίας
Αυτόματη βαθμονόμηση SOC
Βαθμονόμηση σε επίπεδο συστοιχίας κελιών (battery pack), το οποίο δεν επηρεάζει τη λειτουργία του συστήματος
Βέλτιστη Επένδυση
Υποστήριξη επαύξησης μπαταριών
Υποστήριξη ανάμειξης παλιών και νέων μπαταριών, που επιτρέπει ευέλικτες επενδύσεις
Υποστήριξη Μεταφοράς Παλετών
Προκατασκευασμένη Εγκατάσταση
Σχεδίαση υψηλής ενεργειακής πυκνότητας
Προστασία, ασφάλεια και αξιοπιστία πολλαπλών επιπέδων «4+2»
Προληπτικός τερματισμός λειτουργίας 4 επιπέδων σε ελεγκτή μπαταριών (rack) και συστοιχίες κελιών (battery pack)
Σύστημα Φυσικής απομόνωσης 2 Επιπέδων