Μοντέλο: SUN2000-36KTL

Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας: Μάιος 2018

Προστιθέμενη Αξία: Για ένα ένα έργο σε στέγη, το Smart I-V Curve Diagnosis και η σύνδεση με το σύστημα διαχείρισης Huawei FusionSolar, μειώνουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος.