Model: SUN2000 - 6KTL-M1+LUNA2000 10kWh, včetně optimizérů

COD: Duben 2021

Klíčové body: Příklad chytré domácnosti, systém využívající kompletní řešení Huawei FusionSolar pro rezidenční instalace