Zásady ochrany osobních údajů

Huawei Technologies Co., Ltd. a přidružené společnosti, včetně Huawei Technologies (Czech) s.r.o. (souhrnně, "Huawei", "my", "nás", a "naše") respektují vaše soukromí. Přečtěte si následující informace o našich zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „tyto zásady“). Tyto zásady se vztahují na webové stránky, produkty a služby společnosti Huawei, které zobrazují tyto zásady nebo na ně odkazují.

Tyto zásady popisují, jak společnost Huawei zpracovává vaše osobní údaje, ale nemusí se zabývat všemi možnými scénáři zpracování údajů. Společnost Huawei vás může informovat o shromažďování údajů specifických pro daný produkt nebo službu prostřednictvím doplňkových zásad nebo oznámení poskytnutých před shromažďováním údajů.

Totožnost a kontaktní údaje správce vašich osobních údajů jsou uvedeny níže v části 10 těchto zásad.

Tyto zásady popisují:

1. Jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje

2. Soubory cookie a podobné technologie

3. Jak poskytujeme vaše osobní údaje

4. Jak získat přístup ke svým osobním údajům a kontrolovat je

5. Jak chráníme vaše osobní údaje

6. Jak zpracováváme osobní údaje dětí

7. Poskytovatelé třetích stran a jejich služby

8. Mezinárodní přenosy vašich osobních údajů

9. Aktualizace těchto zásad

10. Jak nás můžete kontaktovat

1. Jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje

Osobními údaji se rozumí jakýkoli údaj, který může být sám o sobě nebo společně s jinými údaji použit k identifikaci fyzické osoby. Tyto údaje nám přímo poskytujete, když používáte naše webové stránky, produkty nebo služby nebo s námi komunikujete, například když si vytvoříte účet Huawei nebo nás kontaktujete za účelem získání technické podpory. Údaje můžeme získávat také zaznamenáváním způsobu, jakým interagujete s našimi webovými stránkami, produkty nebo službami. Můžeme například používat technologie, jako jsou soubory cookie, nebo přijímat údaje o používání ze softwaru spuštěného ve vašem zařízení. V souladu se zákonem můžeme také získávat údaje z veřejných a komerčních zdrojů třetích stran například nákupem statistik od jiných společností na podporu našich služeb. Osobní údaje, které shromažďujeme, zahrnují jméno, pohlaví, název podniku, pracovní pozici, poštovní a e-mailovou adresu, telefonní číslo, přihlašovací údaje (účet a heslo), fotografie a informace o certifikátech atd., a to v závislosti na způsobu interakce se společností Huawei, například na webových stránkách, které navštívíte, nebo na produktech a službách, které používáte. Shromažďujeme také informace, které nám poskytnete, a obsah zpráv, které nám pošlete, například informace o otázkách, které nám položíte, nebo dotazy či informace, které nám poskytnete na podporu zákaznického servisu.

Než začnete používat produkty nebo služby Huawei, může od vás být požadováno poskytnutí osobních údajů. V některých případech se můžete rozhodnout, že své osobní údaje společnosti Huawei neposkytnete. Neposkytnutí určitých údajů společnosti Huawei však může znamenat, že vám nebudeme moci poskytnout určité produkty nebo služby nebo reagovat na problém, který jste předložili.

Vaše osobní údaje můžeme používat k následujícím účelům:

 • Vytvoření účtu
 • Splnění vašich požadavků na transakce nebo služby, včetně vyřizování objednávek, doručování, aktivace nebo ověřování produktů nebo služeb, poskytování školení a certifikací, správy a zpracování školení a certifikačních zkoušek, účasti na místních nebo virtuálních aktivitách, plnění vašich požadavků na změny nebo poskytování požadovaných informací (například marketingových materiálů k produktům a službám a bílých knih) a poskytování technické podpory.
 • Kontaktování s vaším souhlasem; zasílání informací o produktech a službách, které by vás mohly zajímat; pozvání k účasti na aktivitách a akcích společnosti Huawei (včetně propagačních aktivit), na průzkumech trhu nebo průzkumech spokojenosti; nebo zasílání marketingových informací. Pokud tyto typy informací dostávat nechcete, můžete jejich zasílání kdykoli zrušit.
 • Zasílání důležitých oznámení, například o instalaci a aktualizacích operačního systému nebo aplikace.
 • Zajišťování přizpůsobeného uživatelského zážitku a obsahu.
 • Kvalifikace a řízení dodavatelů a obchodních partnerů a komunikace nebo spolupráce s dodavateli a obchodními partnery.
 • Zlepšování našich produktů a služeb prostřednictvím interních auditů, analýzy dat a výzkumu.
 • Analyzování účinnosti našich podnikových operací a našeho tržního podílu.
 • Řešení problémů, když nám pošlete hlášení o chybách.
 • Synchronizace, sdílení a ukládání dat, která odesíláte nebo stahujete, a dat potřebných k odesílání a stahování.
 • Zajištění bezpečnosti našich produktů, služeb a zákazníků nebo uživatelů, provádění a zlepšování našich programů prevence ztrát a boje proti podvodům.
 • Dodržování a prosazování platných právních požadavků, průmyslových norem a našich zásad.

Společnost Huawei může také shromažďovat a používat údaje, které nelze osobně identifikovat (Non-PII). Informace jiné než osobní údaje jsou informace, které nelze použít k identifikaci konkrétní osoby. Společnost Huawei bude například shromažďovat statistické údaje, jako je počet návštěv na svých webových stránkách. Tyto údaje shromažďujeme, abychom pochopili, jak uživatelé používají naše webové stránky, produkty a služby, a mohli tak zlepšovat naše služby a lépe uspokojovat vaše potřeby. Společnost Huawei může podle vlastního uvážení shromažďovat, používat, zpracovávat, přenášet nebo zveřejňovat jiné než osobní údaje k jiným účelům.

Budeme se snažit oddělit vaše osobní údaje od jiných než osobních údajů a zajistit, aby tyto dva typy údajů byly používány odděleně. Pokud jsou osobní údaje kombinovány s jinými údaji, bude s nimi při zpracování stále zacházeno jako s osobními údaji.

Společnost Huawei bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s požadavky platných zákonů na příslušném právním základě včetně:

 • Zpracování vašich osobních údajů za účelem splnění smlouvy při reakci na transakci nebo žádost o službu;
 • Zpracování vašich osobních údajů s vaším souhlasem;
 • zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti Huawei nebo třetí strany, kdy vaše osobní údaje používáme k navázání kontaktu, provádění marketingových nebo tržních průzkumů, zlepšování našich produktů a služeb, provádění a zlepšování našich programů prevence ztrát a boje proti podvodům a k dalším účelům. Mezi oprávněné zájmy patří umožnění efektivnějšího řízení a provozování našeho podnikání a poskytování našich produktů a služeb, ochrana bezpečnosti našich podniků, systémů, produktů, služeb a zákazníků, interní řízení, dodržování interních zásad a procesů a další oprávněné zájmy popsané v těchto zásadách;
 • Zpracování vašich osobních údajů, které je nezbytné k dodržování a plnění právních povinností.

2. Soubory cookie a podobné technologie

2.1 Soubor cookie

Abychom zajistili správné fungování našich webových stránek, můžeme někdy do vašeho počítače nebo mobilního zařízení umístit malý datový soubor známý jako cookie. Soubor cookie je textový soubor uložený webovým serverem do počítače nebo mobilního zařízení. Obsah souboru cookie může získat nebo pouze číst server, který soubor cookie vytvořil. Text v souboru cookies se často skládá z identifikátorů, názvů webových stránek a některých číslic a znaků. Soubory cookie jsou jedinečné pro prohlížeče nebo mobilní aplikace, které používáte, a umožňují webovým stránkám ukládat údaje, jako jsou vaše preference nebo položky v nákupním košíku.

Stejně jako mnoho jiných webových stránek nebo poskytovatelů internetových služeb používá také společnost Huawei soubory cookie ke zlepšení uživatelského komfortu. Soubory cookie dané relace se po každé návštěvě odstraní, zatímco trvalé soubory cookie zůstávají zachovány při více návštěvách. Soubory cookie umožňují webovým stránkám zapamatovat si vaše nastavení, například jazyk, velikost písma v počítači nebo mobilním zařízení nebo jiné předvolby prohlížeče. To znamená, že uživatel nemusí při každé návštěvě obnovovat své předvolby. Pokud se naopak soubory cookie nepoužívají, webové stránky vás při každém načtení webové stránky považují za nového návštěvníka. Jestliže jste například z již přihlášené webové stránky přesměrováni na jinou webovou stránku a poté se vrátíte na původní webovou stránku, ta vás nerozpozná a musíte se přihlásit znovu.

Společnost Huawei nepoužívá soubory cookie k žádným jiným účelům než těm, které jsou uvedeny v těchto zásadách. Další podrobnosti o používání souborů cookie naleznete v našem oznámení o souborech cookie. Soubory cookies můžete spravovat nebo odstraňovat podle vlastní volby. Smazat můžete všechny soubory cookie, které máte uložené v počítači. Většina současných webových prohlížečů nabízí možnost soubory cookie zablokovat. V takovém případě však musíte při každé návštěvě našich webových stránek změnit uživatelské nastavení. Informace o postupech při správě nastavení souborů cookie v jednotlivých prohlížečích jsou uvedeny zde:

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera

2.2 Webové signály a pixelové tagy

Kromě souborů cookies můžeme na našich webových stránkách používat i další podobné technologie, jako jsou webové signály a pixelové tagy. Když například obdržíte od společnosti Huawei e-mail, může obsahovat odkaz na adresu URL, který slouží k přesměrování na webové stránky Huawei. Pokud na tento odkaz kliknete, společnost Huawei bude sledovat vaši návštěvu, což nám pomůže zjišťovat vaše preference ohledně produktů a služeb a vylepšovat naše zákaznické služby. Webový signál je transparentní grafický obrázek uložený na webových stránkách nebo v e-mailu. V e-mailech používáme pixelové tagy, abychom zjistili, zda byl e-mail otevřen. Pokud nechcete být tímto způsobem sledováni, můžete se ze seznamu adresátů společnosti Huawei můžete kdykoli odhlásit.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, webových signálů a pixelových tagů, jak je popsáno výše.

3. Jak poskytujeme osobní údaje

Společnost Huawei sdílí vaše osobní údaje s dalšími partnery, jak je popsáno v těchto zásadách, pokud jsou služby poskytovány danými partnery, které jimi společnost Huawei pověřila. Například při online nákupu u společnosti Huawei musíme vaše osobní údaje sdílet s poskytovatelem logistických služeb, který zajišťuje přepravu, nebo s partnerem, který poskytuje služby. Kromě toho můžeme jako globální společnost sdílet osobní údaje s přidruženými a dceřinými společnostmi Huawei.

Společnost Huawei může vaše osobní údaje zpřístupnit také orgánům činným v trestním řízení nebo jiným státním orgánům, aby vyhověla platným zákonům nebo reagovala na platné právní postupy. Pokud se společnost Huawei zúčastní restrukturalizace, fúze a akvizice nebo konkurzního či likvidačního řízení v dané jurisdikci, mohou být vaše osobní údaje poskytnuty v souvislosti s touto transakcí. Společnost Huawei může také vaše údaje poskytnout, pokud je to vhodné, například při plnění smluvních podmínek, pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné k zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě, nebo pokud je to v souvislosti s vyšetřováním podezření na nezákonnou činnost nebo při vyšetřování skutečné nezákonné činnosti.

4. Jak získat přístup ke svým osobním údajům a kontrolovat je

Je vaší odpovědností zajistit, aby všechny osobní údaje poskytnuté společnosti Huawei byly správné. Společnost Huawei se snaží udržovat přesnost a úplnost osobních údajů a udržovat je aktuální.

V rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy můžete (i) mít právo na přístup k určitým osobním údajům, které o vás uchováváme, (ii) požadovat, abychom aktualizovali nebo opravili nepřesnosti v těchto údajích, (iii) vznést námitku nebo omezit naše používání vašich osobních údajů, (iv) požádat nás o odstranění vašich osobních údajů z naší databáze, a (v) obdržet vaše osobní údaje v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a přenést tyto údaje k jinému správci (právo na přenositelnost). Chcete-li tato práva uplatnit, klikněte zde a poskytněte svou zpětnou vazbu online. Z důvodu bezpečnosti může být vyžadována vaše písemná žádost. Žádost můžeme odmítnout, pokud máme důvodné podezření, že je podvodná, neproveditelná nebo může ohrozit soukromí jiných osob.

Pokud to platné zákony umožňují, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, pokud vaše osobní údaje zpracovává společnost Huawei na základě vašeho souhlasu. Odvolání však nemá vliv na oprávněnost a účinnost zpracování vašich osobních údajů na základě vašeho souhlasu před odvoláním, ani na zpracování údajů na základě jiného důvodu, než je váš souhlas.

Pokud se domníváte, že způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, není v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit na příslušný kompetentní úřad na ochranu osobních údajů. Informace ke kontaktování orgánů dozorového orgánu získáte na adrese http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky: https://www.uoou.cz.

5. Jak chráníme a uchováváme vaše osobní údaje.

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, zveřejněním, použitím, úpravou, poškozením nebo ztrátou používáme vhodná fyzická, organizační a technická opatření. K zajištění důvěrnosti údajů používáme například kryptografické technologie, ochranné mechanismy k zabránění útokům a mechanismy řízení přístupu, které umožňují přístup k vašim osobním údajům pouze oprávněným osobám. Abychom zvýšili povědomí zaměstnanců o ochraně osobních údajů, poskytujeme jim také školení o bezpečnosti a ochraně soukromí. Společnost Huawei se zavazuje chránit vaše osobní údaje, nicméně upozorňujeme, že žádné bezpečnostní opatření není dokonalé.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k účelům uvedeným v těchto zásadách, pokud není prodloužení tohoto období vyžadováno nebo povoleno zákonem. Doba uložení dat se může lišit podle scénáře, produktu a služby. Standardy, které společnost Huawei používá k určení doby uchovávání, jsou následující: doba potřebná k uchovávání osobních údajů ke splnění obchodních účelů včetně poskytování produktů a služeb, vedení příslušných transakcí a údržba jejich dat, vedení obchodních záznamů, kontroly a zlepšování výkonnosti a kvality produktů a služeb, zajištění bezpečnosti systémů, produktů a služeb, vyřizování případných dotazů nebo stížností uživatelů a vyhledávání problémů, zda uživatel souhlasí s delší dobou uchovávání a zda zákony, smlouvy a jiné rovnocenné předpisy stanoví zvláštní požadavky na uchovávání údajů atd. Vaše registrační údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud bude váš účet nezbytný k poskytování služeb. Můžete se rozhodnout zrušit registraci svého účtu. Po zrušení registrace vašeho účtu vám přestaneme poskytovat produkty a služby prostřednictvím vašeho účtu a odstraníme vaše příslušné osobní údaje, pokud odstranění není stanoveno jinak zvláštními právními předpisy.

6. Jak zpracováváme osobní údaje dětí

Naše webové stránky, produkty a služby jsou určeny primárně dospělým osobám. Dítě si nesmí vytvořit účet Huawei bez souhlasu svého rodiče nebo opatrovníka. Pokud jsou osobní údaje dítěte shromažďovány s předchozím souhlasem rodičů, použijeme nebo poskytneme tyto údaje pouze v případech povolených zákonem, s výslovným souhlasem rodičů nebo opatrovníků dítěte nebo v případech, kdy je to nezbytné na ochranu dítěte. Pokud omylem shromáždíme osobní údaje dítěte bez ověřeného předchozího souhlasu rodičů dítěte, pokusíme se tyto údaje co nejdříve odstranit.

7. Poskytovatelé třetích stran a jejich služby

K zajištění pozitivního uživatelského zážitku můžete dostávat obsah nebo webové odkazy od třetích stran, které nejsou společností Huawei ani její partneři (dále jen „třetí strany“). Společnost Huawei nemá právo tyto třetí strany kontrolovat, ale vy si můžete vybrat, zda chcete odkazy používat, prohlížet si obsah a/nebo přistupovat k produktům či službám poskytovaným třetími stranami.

Společnost Huawei nemůže kontrolovat postupy ochrany soukromí a zásady ochrany údajů třetích stran, na které se tyto zásady nevztahují. Pokud takovým třetím stranám poskytujete osobní údaje, přečtěte si pozorně zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran a seznamte se s nimi.

8. Mezinárodní přenosy vašich osobních údajů

Vzhledem k tomu, že společnost Huawei je globální společností, mohou být vaše shromážděné osobní údaje zpracovávány nebo zpřístupněny v zemi/regionu, kde používáte naše produkty a služby, nebo v jiných zemích/regionech, kde má společnost Huawei nebo její přidružené společnosti, dceřiné společnosti, poskytovatelé služeb nebo obchodní partneři zastoupení. Tyto jurisdikce mohou mít odlišné zákony o ochraně dat. Za takových okolností společnost Huawei přijme opatření, aby zajistila, že údaje budou zpracovávány v souladu s těmito zásadami a platnými zákony, což zahrnuje případy, kdy při předávání osobních údajů subjektu údajů z EU do země nebo regionu, který dosud nebyl Komisí EU uznán s odpovídající úrovní ochrany údajů, můžeme použít různé právní mechanismy, například podepsání standardních smluvních doložek schválených Komisí EU, získání souhlasu s přeshraničním předáním subjektu údajů v EU nebo zavedení bezpečnostních opatření, jako je anonymizace osobních údajů před přeshraničním předáním údajů. Můžete kliknout zde a získat kopii standardních smluvních doložek EU.

9. Aktualizace těchto zásad

Společnost Huawei si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli změnit. Pokud dojde ke změnám zveřejníme nejnovější Zásady ochrany osobních údajů na této stránce. Pokud dojde k významným změnám těchto zásad, můžeme vás o tom informovat různými kanály, například zveřejněním oznámení na našich webových stránkách nebo zasláním přímého oznámení.

10. Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li nějaké stížnosti nebo problémy s ochranou osobních údajů a chcete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnosti Huawei, klikněte zde nebo napiště na Oddělení Pověřence pro ochranu údajů společnosti Huawei, adresa: Hansaallee 205, 40549 Düsseldorf, Německo.

Pokud vaše osobní údaje zpracovává společnost Huawei v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, je správcem souvisejících osobních údajů subjekt Huawei, který reaguje na vaši žádost, kontaktuje vás, poskytuje vám produkty nebo služby nebo s vámi podepsal nebo se chystá podepsat smlouvu. Správcem vašich osobních údajů může být zejména společnost Huawei Technologies (Czech) s.r.o., registrovaná adresa: Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika. Můžete klikněte zde a získáte další kontakty na subjekty Huawei.

Poslední aktualizace: listopad 2023