Optimální LCOE, aktivní bezpečnost, podpora sítě
Vyšší výnosy
Vysoká účinnost konverze
Efektivní topologie zajišťuje vysokou účinnost konverze za všech pracovních podmínek, ať už je záření vysoké nebo nízké.
SDS
Díky technologii AI a uzavřené řídicí smyčce lze dosáhnout vyšších výnosů, zejména ve složitém terénu a za nepříznivého počasí.
Konstrukce Multi-MPPT
Vyšší evropská účinnost
Vyšší účinnost MPPT
Inteligentní provoz a údržba
Inteligentní diagnostika křivky proudu a napětí
Pomáhá odhalit a identifikovat řetězce s nízkým výkonem nebo poruchou, čímž se dosahuje proaktivní údržby, vyšší efektivity provozu a údržby a nižších provozních nákladů.
Inteligentní samočisticí ventilátor
Střídač automaticky přepíná ventilátory na základě teploty, osvětlení a dalších podmínek, aby odstranil prach, čímž snižuje počet hodin ručního čištění.
Analýza diskrétnosti
Rychlejší a jednodušší skenování a lokalizace méně účinných a abnormálních řetězců, čímž se sníží počet zbytečných návštěv na místě a zvýší efektivita provozu a údržby.
Bezpečnost a spolehlivost
Duální ochrana na DC straně baterie - SSLD*
Poruchy na DC-straně baterie jsou proaktivně identifikovány a odpojeny v řádu milisekund, aby se zabránilo rozšíření poruchy
*Smart String-level Disconection = Řízené odpojení bateriových stringů
Duální ochrana na DC straně střídače - SCLD*
Poruchy na DC-straně střídače, jako poškozené či uvolněné konektory, jsou aktivně vyhodnocovány, identifikovány a včas nahlášeny, aby se předešlo riziku požáru
*Smart Controller-level Detection = Aktivní monitoring konektorů střídače
Vysoká dostupnost
Technická dostupnost inteligentního fotovoltaického regulátoru, certifikovaného TÜV, dosahuje 99,999 %.
Podpora sítě
SCR~1.1
Provoz na plný výkon s SCR~1.1 Zlepšená přizpůsobivost slabým sítím
SCCR~0.7 + SCR~1.1
Skvělá adaptace na složitou slabou elektrickou síť se sériovou kompenzací střídavého proudu UHV
THDi<1%
Vyšší kvalita napájení