KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ – WEBİNAR KAYITLARI

A. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu Huawei Telekomünikasyon Dış Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından Webinar kayıtlarının alınması ve Webinar organizasyonu kapsamında belirli kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu aydınlatma metni kişisel verilerinizin nasıl işlendiğine ilişkin bilgileri içermektedir.

B. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesi kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda işlenen kişisel verileriniz ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebeplerine yer verilmektedir:

İşlenen Veriler Veri İşleme Amaçları Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
- Kimlik,
- İletişim,
- Çalışılan kurum,
- Unvan,
- İşlem güvenliği,
- Soru ve talepleriniz,
- Webinar katılım bilgileriniz.
- Webinara katılımcı kaydınızın alınması ve Webinara katılımınızın sağlanması,
- Webinar katılımı hakkında sizinle iletişime geçilmesi (örneğin, Webinar tarih, saat ve katılım yöntemi hakkında e-posta gönderilmesi)
- Webinarın organizasyonu ve yönetimi.
Kanun md. 5/2 (f)
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

C. Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin “B. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen hukuki sebep ve amaçlar kapsamında hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca, kamu kurum ve kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da kamu kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacaktır.

D. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Webinar kayıt formu aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır.

E. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) haklarını düzenlemektedir. Bu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi Huawei’e iletmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

1. Taleplerinizi yazılı olarak, Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park İş Merkezi Sit. A1Blok Apt. No.10 B/1 Ümraniye/İstanbul adresine gönderebilirsiniz.

2. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.