โมเดล: SUN2000-60KTL-M0

COD: ต.ค. 2019

คุณค่าหลัก: ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ที่มีอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะความพร้อมใช้งานสูงของ Huawei และการบำรุงรักษาแบบไม่ต้องสัมผัส