Model: SUN2000-10KTL-M1, LUNA2000-15kWh

Data rozpoczęcia eksploatacji komercyjnej: październik 2020 r.

Najważniejsza wartość: W projekcie wykorzystano w rozwiązanie z pełnym optymalizatorem i magazynem energii.