Ekologiczne i odporne zasilanie z optymalnym uśrednionym kosztem energii (LCOE) w mikrosieci o mocy 100 MW
1 Sterownik Smart PV
2 Inteligentny, szeregowy magazyn energii
3 Inteligentna stacja transformatorowa
4 Inteligentny system przetwornic (PCS)
Wyższa odporność
Średnionapięciowe przejście online między trybem sieciowym a autonomicznym, skutecznie zapobiegające stratom wynikającym z wyłączeń zasilania
Przełączanie w razie braku zasilania
Optymalna jakość mocy: Po połączeniu z siecią THDi < 1%, w instalacji autonomicznej THDu < 1,5%
* THDu ﹤1,5% z obciążeniami liniowymi w trybie autonomicznym.
Huawei Huawei
Współczynnik instalacji fotowoltaicznej do magazynu BESS 2:1, maksymalna redukcja konfiguracji 50% BESS
optimal 02 optimal 02 mobile
Prewencyjna ochrona
Instalacja PV
Inteligentne odłączenie na poziomie szeregu, inteligentne wykrywanie temperatury przez złączeni inteligentne dla bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej
Inteligentny, szeregowy magazyn energii
Aktywny alarm, poczwórna ochrona systemu