Model: SUN2000-8~36KTL

Data rozpoczęcia eksploatacji komercyjnej: październik 2019 r.

Najważniejsza wartość: Największy projekt rozproszony w regionie MEA.