Informacja Photomate (certyfikowanego partnera Huawei) dotycząca zwrotu środków pieniężnych z tytułu wymiany gwarancyjnej falowników Huawei.
8 lipca 2020 r
Nieniejszym informujemy o procedurze dotyczącej otrzymania zwrotu środków pieniężnych, zgodną z ogólnymi warunkami gwarancji urządzeń Huawei.

Za wypłatę środków dla Państwa i Państwa klientów odpowiedzialna jest firma:

Rockitworks Sp. z o.o.
Ul. Obrzeżna 5, 10p.
02-691 Warszawa
NIP: 527-259-59-84

Procedura otrzymania zwrotu:

1. Warunkiem otrzymania zwrotu jest instalacja nowego falownika oraz zwrot uszkodzonego urządzenia zgodnie z procedurą wymian gwarancyjnych Huawei.

2. Każdy klient ubiegający się o zwrot raz w miesiącu wysyła zbiorczą fakturę (za wszystkie wymienione falowniki) na adres mailowy huawei.invoices@rockitworks.pl.

3. Faktura musi zawierać następujące informacje:

    • pozycja na fakturze "opłata za wymianę gwarancyjną" na kwotę 410zł netto + VAT (przy obecnym kursie jest to kwota nieznacznie wyższa niż 110 EUR) za        każdy wymieniony falownik;
    • faktura musi być wysłana w formacie pdf umożliwiającym kopiowanie z niej danych;
    • nazwę banku, adres firmy, numer konta w formacie IBAN

4. Faktura musi zawierać dodatkowy załącznik (zapisany w formacie pdf) z następującymi informacjami:

    • numery seryjne i modele wadliwych falowników;
    • numery seryjne i modele otrzymanych/wymienionych falowników;
    • numer nadany każdej sprawie przez centrum serwisowe (pojawia się on w tytułach maili).

Wzór szablonu do uzupełnienia


5. Po weryfikacji informacji z załączniku przez dział zaopatrzenia, firma Rockitworks wypłaca kwotę na fakturze na wskazane konto. Warunki płatności to przelew 30 dni od dnia poprawnie wystawionej faktury.

Dotychczasowy system wymian miał wymiar mieszany. Część z Państwa decydowała się na korzystanie ze wsparcia Photomate sp.z o. o. w całym procesie gwarancyjnym, a część realizowała go we własnym zakresie.

Wszystkie dotychczasowe sprawy prowadzone przez Photomate i zakończone wymianą zostaną w ciągu najbliższych tygodni podsumowane i rozesłane do właściwych podmiotów (uzupełniony załącznik).

Ci z Państwa, którzy przeszli proces gwarancyjny we własnym zakresie mogą kontaktować się bezpośrednio z firmą Rockitworks.